19. Jan 2012 7:18

Upozornenie na povinnosť oznamovania údajov o znečisťovaní ovzdušia

Mesto Prievidza upozorňuje právnické a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia na zákonnú povinnosť oznamovania údajov o znečisťovaní ovzdušia podľa skutočnosti za rok 2011.

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je stacionárny zdroj, ktorým je:

-technologický celok,

-sklad alebo skládka palív, surovín a produktov,

-skládka odpadov,

-lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok,

-iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomne oznámiť mestu Prievidza údaje o spotrebe paliva a množstvo manipulovanej, skladovanej látky v termíne do 15. februára 2012.

F 152-1 Oznámenie údajov o znečisťovaní ovzdušia prevádzkou malého zdroja znečisťovania ovzdušia KP 10 pre vyplnenie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…