19. Jan 2012 7:18

Upozornenie na povinnosť oznamovania údajov o znečisťovaní ovzdušia

Mesto Prievidza upozorňuje právnické a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia na zákonnú povinnosť oznamovania údajov o znečisťovaní ovzdušia podľa skutočnosti za rok 2011.

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je stacionárny zdroj, ktorým je:

-technologický celok,

-sklad alebo skládka palív, surovín a produktov,

-skládka odpadov,

-lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok,

-iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomne oznámiť mestu Prievidza údaje o spotrebe paliva a množstvo manipulovanej, skladovanej látky v termíne do 15. februára 2012.

F 152-1 Oznámenie údajov o znečisťovaní ovzdušia prevádzkou malého zdroja znečisťovania ovzdušia KP 10 pre vyplnenie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…