26. Sep 2014 5:41

Ulica T. Vansovej bude uzavretá

Upozorňujeme účastníkov cestnej premávky, že v dňoch 27. do 28. septembra 2014, približne do 18:00 hod., bude z dôvodu pokládky asfaltového povrchu úplne uzatvorená miestna komunikácia Ulica T. Vansovej.

Prosíme všetkých obyvateľov o zhovievavosť a dodržiavanie usmerňovacích opatrení.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…