29. Jun 2011 5:09

Ukončenie projektu - Cestička k úspechu

Zástupcovia inštitúcií mesta Prievidza, zapojených do Programu celoživotného vzdelávania – Parnerstvá Comenius Regio sa zúčastnili dňa 23.6.2011 medzinárodnej konferencie v Šumperku, konanej pri príležitosti ukončenia spoločného projektu „Cestička k úspechu“. Na konferenciu vycestovali aj učiteľky prievidzských materských škôl, ktoré absolvovali cyklus prednášok a seminárov zameraných na metódy a formy práce s mimoriadne nadanými deťmi a tiež zamestnankyne  CPPPaP v Prievidzi, ktoré uskutočňujú diagnostikovanie týchto detí v predškolskom veku. Práca na projekte trvala dva roky a jeho výstupom okrem uskutočnených odborných seminárov a tvorivých dielní pre pedagogických a psychologických zamestnancov, diskusie s odborníkmi v regionálnej televízii Prievidza pre zákonných zástupcov a širokú verejnosť je aj metodicko-poradenská - inšpiratívna publikácia: Mimoriadne rozumovo nadané dieťa v Materskej škole a Zborník - referáty z medzinárodnej konferencie.

Ukončením projektu Cestička k úspechu nekončí starostlivosť o mimoriadne rozumovo nadané deti v materskej škole, ale budeme pokračovať v inšpiratívnych a obohacujúcich aktivitách aj v nasledujúcom období.

Uvedený projekt je príkladom dobrej spolupráce medzi mestami Prievidza a Šumperk, ktoré začiatkom tohto mesiaca svoje partnerstvo znovu potvrdili podpísaním zmluvy.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…