29. Jun 2011 5:09

Ukončenie projektu - Cestička k úspechu

Zástupcovia inštitúcií mesta Prievidza, zapojených do Programu celoživotného vzdelávania – Parnerstvá Comenius Regio sa zúčastnili dňa 23.6.2011 medzinárodnej konferencie v Šumperku, konanej pri príležitosti ukončenia spoločného projektu „Cestička k úspechu“. Na konferenciu vycestovali aj učiteľky prievidzských materských škôl, ktoré absolvovali cyklus prednášok a seminárov zameraných na metódy a formy práce s mimoriadne nadanými deťmi a tiež zamestnankyne  CPPPaP v Prievidzi, ktoré uskutočňujú diagnostikovanie týchto detí v predškolskom veku. Práca na projekte trvala dva roky a jeho výstupom okrem uskutočnených odborných seminárov a tvorivých dielní pre pedagogických a psychologických zamestnancov, diskusie s odborníkmi v regionálnej televízii Prievidza pre zákonných zástupcov a širokú verejnosť je aj metodicko-poradenská - inšpiratívna publikácia: Mimoriadne rozumovo nadané dieťa v Materskej škole a Zborník - referáty z medzinárodnej konferencie.

Ukončením projektu Cestička k úspechu nekončí starostlivosť o mimoriadne rozumovo nadané deti v materskej škole, ale budeme pokračovať v inšpiratívnych a obohacujúcich aktivitách aj v nasledujúcom období.

Uvedený projekt je príkladom dobrej spolupráce medzi mestami Prievidza a Šumperk, ktoré začiatkom tohto mesiaca svoje partnerstvo znovu potvrdili podpísaním zmluvy.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…