17. Dec 2012 8:49

Ukončenie prác 1. etapy revitalizácie krajiny

V polovici septembra sa začala v Prievidzi realizácia vodozádržných opatrení. Ide o projekt odvedenia dažďových vôd z povrchu chodníkov do vsakovacích zariadení a následne do okolitého terénu. Takýmto spôsobom budú v prvej etape opravené tri chodníky. Mesto na projekt získalo peniaze z úradu vlády v rámci programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí.

Tento projekt predstavoval realizáciu údržby troch chodníkov a to chodníkov na Ul. Hviezdoslavova, na Mierovom námestí a chodník na sídlisku Žabník. Upravený bol povrch chodníkov a spôsob ich odvodnenia, formou vsakovacích zariadení. S realizáciou týchto prác sa začalo 30.augusta. Celková cena za zhotovenie diela predstavuje sumu 52 913,49 €. Dňa 11.12.2012 je zvolané ObÚ ŽP kolaudačné konanie na vodnú stavbu.

Keďže z verejného obstarávania vzišla víťazná suma 52 913,49 €, požiadali sme Úrad vlády SR o dočerpanie finančných prostriedkov do sumy 100 tisíc eur. Po kladnom stanovisku z Úradu vlády pripravujeme realizovať projekt na zvyšnú čiastku peňazí, čo predstavuje údržbu chodníkov na Ul. Clementisa a M. Rázusa.

zdroj: RTV prievidza

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.