12. máj 2023 7:50

Tváre mesta 2022

Vo štvrtok 11. mája 2022 sa v Dome kultúry v Prievidzi uskutočnil slávnostný večer Tváre mesta 2022, spojený s odovzdávaním mestských ocenení Prievidzský anjel, Cena primátora mesta, Cena mesta. Prinášame vám zoznam ocenených.

Mestské ocenenie „Cena mesta Prievidza“

Viera Boronkayová

Kultúrno osvetová pracovníčka Viera Boronkayová už od detstva inklinovala ku kultúre.  Ako dieťa sa učila hrať na klavír, chodila na balet i do speváckych zborov. Už v útlom veku získala mnohé ocenenia na speváckych súťažiach. Počas štúdia žila v Bratislave, kde našla uplatnenie v hudobnom zoskupení Kremona. V hlavnom meste sa jej naskytla nečakaná príležitosť. Pozvali ju na konkurz do Radošinského divadla, keďže hľadali prioritne spevákov. Po skončení štúdia dostala okamžitú ročnú prax v Kamel klube, kde pracovala s mládežou a deťmi. V roku 1979 prišla za svojím manželom do Prievidze a tu našla uplatnenie v Dome kultúry ROH, súčasnom  Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi. Nastúpila na funkciu odbornej referentky záujmovej a umeleckej činnosti a neskôr na funkciu manažérky divadla.  Od roku 1982 popri svojej práci a aj po odchode do dôchodku organizačne zabezpečuje činnosť ochotníckeho divadelného súboru, ktorý si svoju históriu píše už viac ako 70 rokov. Od roku 2004 pôsobí pod názvom Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o. z. Prievidza a s výrazným podielom pani Viery získalo množstvo celoslovenských ale aj svetových úspechov. Dôkazom kvality jej organizačných schopností sú vyjadrenia profesionálnych režisérov a scénografov ktorí tvrdia, že pre pani Vierku Boronkayovú nič nie je nemožné. Divadlo je jednoznačne jej krédom a zároveň životnou láskou.

Pani Viera Boronkayová prevezme Cenu mesta Prievidza za dlhoročné pôsobenie pri zabezpečovaní manažérskej a produkčnej činnosti ochotníckeho divadla v súboroch Divadla „A“ a Divadla SHANTI, o. z.

Mestské ocenenie „Cena mesta Prievidza in memoriam“

Ing. Darina Matyášová in memoriam

Profesionálny príbeh inžinierky Dariny Matyášovej   začína v 70. rokoch minulého storočia vo vtedajšom Československu. Do závodu, ktorého história  siaha až do roku 1875,prišla ako čerstvo promovaná inžinierka v lete v roku 1966. V jednom týždni oslávila promócie, nasledujúci sa vydala a o ďalší už bola majstrovou výroby. Neprichádzala do cudzieho prostredia, ako študentka brigádovala na plantážach slovenskej značky Carpathia a keď sa rozhodla študovať chémiu, spájala vo svojich snoch kariéru mladej inžinierky s konzervárňou a polievkárňou. Po skončení štúdia pre ňu bolo prirodzené vrátiť sa tam, kde ako študentka začínala. Po čase sa prepracovala až na vedúcu pozíciu vo vývoji nových polievok a hneď dostala pomerne ťažkú úlohu – vytvoriť recept na hotovú polievku upravenú pre slovenského spotrebiteľa. A to sa jej aj podarilo. Francúzsku polievku vymyslela v roku 1971. Darina Matyášová pracovala celý život iba v CARPATHII, nakoniec aj ako jej generálna riaditeľka. Francúzska polievka sa vďaka svojej nezameniteľnej chuti a vôni stala hneď po uvedení na trh obrovským hitom a vyrástli na nej celé generácie. Francúzska polievka pani Dariny je dodnes najobľúbenejšou polievkou na Slovensku. Každých päť minút si ju niekto z obyvateľov našej krajiny uvarí a skonzumuje.

Okrem vynikajúci výsledkov vo vývoji potravinárskych výrobkov dosiahla aj významné postavenie vo vedení toho najstaršieho závodu v našom meste a zaslúžila sa o jeho dobré meno nielen doma, ale aj v zahraničí.  

Pani Ing. Darine Matyášovej je udelená Cena mesta Prievidza in memoriam za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, dlhoročnú prácu a rozvoj potravinárskeho priemyslu v meste Prievidza.

Mestské ocenenie „Cena primátorky mesta Prievidza“

Spevácky zbor Rozkvet

Spevácky zbor Rozkvet z Prievidze vznikol v roku 1967 pôvodne ako učiteľský spevokol.  Zakladajúcim dirigentom bol prof. Emil Liebenberger. Jeho nasledovníkmi boli Ján Drietomský, Vladimír Bálint a súčasným dirigentom zboru je Ing. Ján Glos. Dôkazom kvality zboru je účasť na mnohých festivaloch na Slovensku i v zahraničí a získanie viacerých významných ocenení. Repertoár zboru zahrňuje všetky hudobné štýly a žánre od renesančného madrigalu cez skladby baroka, klasicizmu, romantizmu až po súčasnú zborovú tvorbu, ale aj černošské spirituály, úpravy slovenských a zahraničných ľudových piesní a skladby z oblasti populárnej hudby. Zvláštna pozornosť sa venuje skladbám slovenských autorov. Spevácky zbor Rozkvet pravidelne spolupracuje so Školským orchestrom Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi a svoju tvorbu prezentuje verejnosti aj prostredníctvom CD nosičov. V súčasnosti patrí medzi špičkové zborové telesá na Slovensku.

Spevácky zbor Rozkvet si prevezme Cenu primátorky mesta Prievidza za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a kultúrny prínos pri príležitosti 55. výročia založenia speváckeho zboru.

Fotoklub Junior Prievidza

Fotoklub Junior Prievidza pôsobí pri Centre voľného času v Prievidzi. Je záujmovým útvarom pod dlhoročným neúnavným vedením pani Magdalény Malichovej. Členovia fotoklubu sa zúčastňujú súťaží, výstav a  pomáhajú pri verejných výstavách počas akcií pre deti na verejnosti.

Za roky jeho činnosti vznikli tisícky čiernobielych i farebných fotografii. Fotoklub Junior sa môže pochváliť i množstvom ocenení z domácich i svetových súťaží. Vyrástlo tu niekoľko výborných fotografov, ktorým sa na začiatku detská záľuba stala neskôr profesiou. Záujem o fotografovanie pretrváva medzi mládežou stále.

Vedenie mesta Prievidza si osobitne cení ich prácu pri zdokumentovaní sgrafít na sídlisku Píly, ktoré bolo vyhlásené za pamätihodnosť mesta.

Cenu primátorky mesta Prievidza si  Fotoklub Junior prevezme za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a systematickú záujmovú činnosť pri príležitosti 60. výročia založenia fotoklubu.

Anton Mihály 

Pán Anton Mihály prišiel do Prievidze v roku 1978. Od tohto obdobia sa venoval trénerskej a športovej činnosti v oddieloch Baník Prievidza, Kovometal Prievidza a v Stolnotenisovom klube Prievidza, kde pôsobil ako tréner mužov, dorastencov a žiakov. Pod jeho krídlami hralo družstvo mužov aj slovenskú národnú ligu v stolnom tenise. V rokoch 1989-1991 pôsobil aj ako reprezentačný tréner a funkcionár na úrovni stolnotenisového zväzu ČSSR a Slovenskej republiky. Vychoval veľké množstvo hráčov, ktorí ešte aj v súčasnosti hrajú v jednotlivých ligách. V oddieloch pôsobil do roku 2022, kedy sa odsťahoval z Prievidze. V stolnotenisovej oblasti v Prievidzi pôsobil obdivuhodných 44 rokov.

Pánovi Antonovi Mihálymu je udelená Cena primátorky mesta za dlhoročné pôsobenie v oblasti športovej a funkcionárskej činnosti v jednotlivých stolnotenisových oddieloch v Prievidzi a za výchovu mládeže a rozvoj stolného tenisu v Prievidzi.

Mestské ocenenie „Prievidzský anjel 2023“

Eva Balagová Dis. Art

Klaviristka Eva Balagová je telom i dušou Prievidžanka. Po ukončení štúdia v roku 1975 nastúpila ako učiteľka hry na klavír na Ľudovú školu umenia v Prievidzi, kde pôsobí  doteraz. V tom období začala účinkovať najprv ako sólistka – speváčka v okresnom symfonickom orchestri a potom aj ako sólistka na klavír. V roku 1977 sa stala speváčkou aj korepetítorkou v okresnom miešanom speváckom zbore „ROZKVET“ kde pôsobí  už  45 rokov. Najväčšie medzinárodné úspechy  ako korepetítorka dosiahla s detským speváckym zborom „PRIEBOJ“- v rokoch 1979 až 2011. Absolvovala aj úspešné koncertné vystúpenia s dvoma speváckymi kolegyňami v súbore „TRIO LA FEMME“. Okrem zborov pôsobí a pôsobila aj ako klaviristka v rôznych klasických, tanečných i populárnych zoskupeniach a účinkuje aj na obradoch pri vítaní detí do života, sobášoch i smútočných obradoch. Ako učiteľka Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka  pedagogicky vedie žiakov, z ktorých mnohí dosahujú vynikajúce výsledky a pokračujú v štúdiu na konzervatóriách a umeleckých vysokých školách. Prievidzského anjela prevezme Eva Balagová, DiS. art. za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, systematickú umeleckú a pedagogickú činnosť a aktívnu občiansku angažovanosť.

MUDr. Ina Bartošová

Pani doktorka Ina Bartošová je človekom so srdcom na pravom mieste. Láskavá, múdra, empatická a skromná – týmito slovami by ju opísali pacienti. Pani Ina s pokorou a láskou pristupovala k náročnej práci lekárky aj napriek svojim vlastným zdravotným problémom. Pre ťažkú a dlhodobú chorobu bola napokon nútená svoju ambulanciu zrušiť. Počas lekárskej praxe dokázala svoju prácu alergologičky a imunologičky povýšiť na poslanie. Svojim vysoko profesionálnym, odborným, ľudským a zodpovedným prístupom k pacientom, efektívnou prácou, osobným nasadením, pedantnosťou, ale predovšetkým láskou k svojmu povolaniu, pomohla zlepšiť kvalitu života mnohým pacientom. Jej obdivuhodný prístup a pozitivne výsledky liečby nejedného pacienta by určite nemali ostať zabudnuté.

Prievidzský anjel patrí pani MUDr. Ine Bartošovej za mimoriadne obetavý prístup a profesionálne výkony v oblasti prevencie a ochrany života a zdravia obyvateľov mesta Prievidza i celého regiónu.

Ing. Lukáš Bobuľa

Pán inžinier Lukáš Bobuľa je spoluzakladateľom skupiny SPARTAN TRAINING GROUP PRIEVIDZA. Skupina podporuje ľudí všetkých vekových kategórií v športovom a osobnostnom rozvoji s cieľom realizovať životné vízie. Podporuje ich rozsiahlym komplexným športovým tréningom, výzvami a aktivitami, v ktorých si každý nájde niečo pre seba. V súčasnosti má komunita 50 aktívnych dospelých členov a ako sami hovoria: „Život sa začína na konci komfortnej zóny.“ Spartanská komunita sa navzájom podporuje, keď jednotlivci prekonávajú jednotlivé prekážky, počas trailových či vytrvalostných pretekov spartan. Každý z členov spartanskej skupiny je silný, ale spolu ako komunita sú nezlomní.

Spartanská komunita sa podieľa aj na dobrovoľníckych aktivitách v spolupráci s mestom Prievidza, zapája sa do brigád na čistenie mesta a organizuje charitatívne akcie na podporu detí a ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Ocenenie Prievidzský anjel je pánovi Ing. Lukášovi Bobuľovi udelené za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, systematickú prácu v oblasti športu a charitatívnej činnosti.

Mgr. Vilma Dušičková

Pani magisterku Vilmu Dušičkovú už 35 rokov poznáme ako vedúcu speváckej skupiny HRÁDOK v Hradci. Skupina vystupuje na všetkých podujatiach organizovaných Denným centrom Hradec, ale aj na podujatiach v rámci mesta a okresu Prievidza. Pani Vilma Dušičková sa pravidelne a s radosťou venuje nácviku piesní a obohacovaniu repertoáru o nové i staršie skladby. Vždy trefne vyberá piesne pre jednotlivé podujatia a súťaže. Venuje sa zberateľskej činnosti v oblasti ľudových piesní a obohacovaniu kultúrno – spoločenského života  v mestskej časti Hradec.Jej veselá povaha, organizačné schopnosti a manažérske schopnosti stmeľujú  kolektív speváckej skupiny. Veľmi rada pomáha pri aktivitách Denného centra Hradec a vo voľnom čase si rada zahrá pingpong. V súkromnom živote je hrdou mamou troch vzdelaných synov, ale aj milujúcou babičkou, ktorá rada pre svoje vnúčatá varí a vypeká. 

Ocenenie Prievidzský anjel si  Mgr. Vilma Dušičková prevezme za zásluhy o rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a uchovávanie kultúrneho dedičstva.

Ing. Peter Chovanec

Pán inžinier Peter Chovanec je nie len pedagóg na Piaristickej škole Františka Hanáka v Prievidzi, ale aj úprimný, obetavý a láskavý človek. Od úplného začiatku bol pri zrode a etablovaní sa na trhu študijných odborov grafik digitálnych médií a multimédií. Na Piaristickej strednej odbornej škole, ktorá je  súčasťou Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi, vyučuje predmety ako elektronické publikovanie, elektronika, odborný výcvik, digitálna technika a web. So svojimi žiakmi dosahuje pravidelne výborné výsledky v súťaži ZENIT v programovaní. Má rád svoju triedu IV.F, so žiakmi má krásny vzťah a každý deň ich učí základným ľudským hodnotám. Je pre nich skutočným anjelom s ochrannými krídlami a žiaci obdivujú jeho ľudskosť, obetavosť. Osobitne si u neho vážia  schopnosť pomôcť aj žiakom z iného sociálneho prostredia a žiakom so zdravotným znevýhodnením. Svojim študentom je veľkým vzorom vo svojej ľudskosti, porozumení a neoceniteľnom charaktere.

Prievidzského anjela získava pán Ing. Peter Chovanec za dlhoročnú pedagogickú činnosť a systematickú prácu s mládežou.

Mgr. Iveta Luermannová

Pani magisterka Iveta Luermannová viedla od roku 1996 až do roku 2022 spevácky zbor Rosnička pri Piaristickej škole Františka Hanáka v Prievidzi. Nepretržitých 26 rokov sa podieľala na rozvoji zborového spevu a viedla deti k láske k hudbe s veľkou trpezlivosťou. Spevokol Rosnička od svojho vzniku účinkoval nielen na detských svätých omšiach, ale aj dôchodcom pre radosť, na školských akadémiách, sobášoch, prievidzských aj necpalských hodoch, festivale Mladí mladým vo Veľkej Lehôtke či pri návšteve bývalého prezidenta Michala Kováča na piaristickej škole. Veľkou udalosťou bola púť do Ríma v roku 2005, kde spievali na svätej omši v Chráme Sv. Doroty. Spevácky zbor vydal za svojho pôsobenia 3 CD. Všetky tieto aktivity sa v priebehu štvrťstoročia diali pod vedením pani Ivety Luermannovej, ktorá vedenie zboru odovzdala svojim nasledovníkom až v roku 2022. 

Prievidzského anjela si prevezme pani Mgr. Iveta Luermannová za dlhoročné vedenie spevokolu a systematickú prácu s deťmi a mládežou.

Mária Majerová a Marta Kaiferová

„Sestry Majerové“ – takto ich poznajú najbližší priatelia a známi sú dámami s veľkým srdcom a citom pre kultúru, kultúrne dedičstvo a históriu. V záhrade svojho rodinného domu sa dlhé roky s láskou starajú a zveľaďujú malú kaplnku, čím preukazujú veľkú úctu k práci a životu našich predkov. Okolie kaplnky je udržiavané, upravené a zbavené nežiadúcich rastlín a buriny.

Pani Mária Majerová a Marta Kaiferová získajú Prievidzského anjela za záchranu a zachovávanie kultúrneho dedičstva a za vrelý vzťah k minulosti mesta Prievidze.

Mária a Pavel Mokrí

Manželia Mária a Pavel Mokrí sú príkladom tvorivých, aktívnych obyvateľov nášho mesta. Spolu tvoria dokonalý pár tráviaci svoj voľný čas činorodo, podnikavo a nápomocne pre svoje okolie. Pani Mária Mokrá je mimoriadna aktívna v občianskom združení FanNecpaly. Vždy sa ochotne podieľa na organizovaní aktivít pre deti, dospelých a širokú verejnosť. S radosťou sa zhosťuje akejkoľvek úlohy v prípravnom a organizačnom tíme, napríklad pri zhotovovaní kostýmov či rekvizít. Neustále prichádza s novými nápadmi, a to vždy s úsmevom a dobrou náladou, ktorú šíri okolo seba. Je sólistkou speváckej skupiny Dúbrava, ktorá za krátky čas pôsobenia v obnovenom zložení vystupuje na mnohých podujatiach v meste i mimo neho. Výnimočnú cukrársku zručnosť pani Márie neraz otestovali účastníci rôznych podujatí. Bez váhania si nájde čas na upratovanie verejného priestoru a spolu s manželom ochotne priložia ruku dielu. Pán Pavel Mokrý je vždy nápomocný pri akejkoľvek technickej či organizačnej príprave podujatí, ktorých je v Necpaloch počas roka nespočetne –  Fašiangy, Stavanie mája, Medzinárodný deň detí a  ďalšie.  Pán Pavel pomáha  pri technických riešeniach a remeselných činnostiach, výrobe náročnejších rekvizít, ale rád prispeje aj vlastnoručne vyrobenými cenami do tomboly a nezištne a ochotne sa angažuje v organizačnom tíme podujatí. Vo voľnom čase rád zveľaďuje verejné priestranstvo – úpravou kríkov či hrabaním lístia.

Ocenenie   Prievidzského anjela patrí manželom Mokrým za aktívnu občiansku angažovanosť a spoluorganizovanie spoločenských a verejnoprospešných činností.

Jolana Molnárová

Pani Jolana Molnárová je  dlhodobo  úspešnou vedúcou speváckej skupiny Rozlet, členkou Denného centra  Bôbar a  členkou Zväzu zdravotne postihnutých v Prievidzi. Pani Jolana sa aktívne zúčastňuje na podujatiach realizovaných mestom Prievidza ako sú  Prievidzské hody, podujatia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v okrese Prievidza, na slávnostných vystúpeniach, fašiangoch či podujatí k sviatku Medzinárodného dňa žien. Vďaka nej sa Rozlet  zúčastňuje na festivale Mariánskych piesní s ona osobne aj na prehliadkach v  prednese prózy a poézie. Aktívne sa angažuje aj v Únii nevidiacich a s láskou sa stará o troch zdravotne postihnutých členov. Pod vedením pani Jolany Molnárovej vydal spevácky zbor Rozlet 2 CD.

Prievidzského anjela prevezme pani Jolana Molnárová za zásluhy o rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a angažovanosť v sociálnej oblasti.

Kamil Petráš

Pán Kamil Petráš pred 60-timi rokmi založil hudobnú skupinu v Necpaloch, kde hral na rôznych hudobných nástrojoch. Spolu so skupinou účinkoval na rôznych podujatiach a zábavách, ale najvýraznejšie sa zapísal ako harmonikár hudobnej skupiny RÚM – Radosť, Úsmev, Mladosť a v speváckej skupine Dúbrava, ktorá bola jej pokračovateľom. Dlhodobo sa aktívne angažuje v Dennom centre Necpaly, zúčastňuje sa mnohých speváckych súťaží a vystúpení v rámci mesta. Aj vo  vyššom veku svojim hudobným umením sprevádza mnohé kultúrne akcie v mestskej časti Necpaly. Jeho piesne a dobrú náladu pozná rovnako staršia i mladšia generácia. Okrem toho, že je známym heligonkárom, podieľal sa na rekonštrukcii necpalskej kaplnky Nepoškvrneného srdca Panny Márie i malej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie pri cintoríne v Necpaloch.

Ocenenie Prievidzský anjel si prevezme pán Kamil Petráš za dlhoročnú aktívnu občiansku angažovanosť a za šírenie dobrého mena mestskej časti Necpaly.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…