Astrová ulica
Dúbravská ulica
Fialková ulica
Gazdovská ulica
Hornonitrianska cesta
Hrnčiarska ulica
Jégého ulica
Klinčeková ulica
Konvalinková ulica
Krátka ulica
Kútovská ulica
Kvetná ulica
Lúčna ulica
Majerská ulica
Malonecpalská ulica
Medzibriežková ulica
Mliekarenská ulica
Na stráňach
Na záhumní
Narcisová ulica
Necpalská cesta
Nedožerská cesta
Nezábudková ulica
Pod horou
Poľná ulica
Prírodná ulica
Puškinova ulica
Slnečná ulica
Snežienková ulica
Staničná ulica
Športová ulica
Šulekova ulica
Traťová ulica
Tulipánová ulica
Ulica A. Žarnova
Ulica B. Slančíkovej
Ulica I. Bukovčana
Ulica J. I. Bajzu
Ulica J. M. Hurbana
Ulica J. Palárika
Ulica J. Roháča
Ulica L. Stančeka
Ulica Ľ. Ondrejova
Ulica M. Rázusa
Ulica P. J. Šafárika
Ulica stavbárov
Urbánkova ulica
Urbárska ulica
Včelárska ulica
Veľkonecpalská ulica
Zelená ulica
Železničiarska ulica