Jednoposchodová budova dvojtraktovej dispozície s dekoratívne členenou fasádou. Miestnosti s rovným stropom. Dom je romantický z konca 19. storočia.