1939, 5. marca
Uskutočnil sa veliteľský kurz pre 250 gardistov.

1939, 18. marca
Gardisti prevzali povinnosti služby žandárskej stanice v Prievidzi.

1940
Útoky proti židovským obyvateľom neobchádzajú ani mesto. Najskôr len vyhotovenie súpisu majetku 281 židovských rodín, neskôr pravidelné domové prehliadky na získanie zlata, šperkov a peňazí predchádzajú arizáciu židovského majetku v ďalších rokoch a zákazy zdržovať sa na verejných priestranstvách.

1941
Arizácia podnikov pokračovala, popri Carpatii postihla aj tlačiareň Gubiča a Patriu a ďalšie židovské majetky. Represívna politika zasiahla aj ostatné obyvateľstvo a narastá nespokojnosť.

1941, júl
Príslušníci Deutsche Partei a Freiwillige Schutzstafeln z Nitrianskeho Pravna prepadli prievidzskú synagógu, vykradli ju a zdemolovali jej zariadenie.

1942, 31. marca
Z mesta deportovali 145 židov do rôznych táborov na Slovensku a 5. júna nasledoval transport ďalších 267 do tábora v Novákoch.

1942
Založením nábytkovej dielne A. Vŕbu sa výrazne ovplyvnila zamestnanosť.

1942, 1. mája
V meste sa objavili letáky s proti fašizmu orientovanými heslami a na strane ilegálneho hnutia stála aj miestna žandárska stanica.

1943
Vlna zatýkania zasiahla aj ilegálnych pracovníkov v meste a celom okrese, ktorí sa stiahli a v pohorí Vtáčnik začali budovať partizánske oddiely.

1944, 11. apríla
V budove gymnázia sa uskutočnilo založenie revolučného miestneho národného výboru.

1944, 28. augusta
Skupina partizánov obsadila Carpatiu a naložila na autá naftu, cukor a marmeládu.

1945, 1. januára
Necpaly nad Nitrou sa stali súčasťou mesta.

1945, 25. marca
Nálet troch lietadiel spôsobil zničenie domov na severnom okraji Necpál.

1945, 29. marca
Pri leteckom útoku zahynulo 13 obyvateľov, 25 bolo ranených a zničilo 20 domov.

1945, 4. apríla
Pri ústupe nacisti zničili na železničnej stanici výhrevňu, vodáreň, nákladné skladište, poškodili trate a zdemolovali aj oba železničné mosty. Ich besnenie zastavil postup vojakov 2. ukrajinského frontu, 40. armády, 51. armádneho zboru, 133. leteckej divízie, 764. streleckého pluku pod vedením A. V. Kozľjakovského. Prievidza bola opäť slobodná.