1383
Udelenie kráľovských privilégií a ich následné úpravy ďalšími panovníkmi priaznivo vplývali na rozvoj výroby a obchodovania. Zároveň sa tak vytvárali podmienky pre budovanie základov mestského celku. Prosperita mesta, jej míľové právo, ktoré umožňovalo v obvode jednej míle od jej katastra a katastra jej troch poddanských dedín – Malá a Veľká Lehota a Moštenica – vykonávať remeslo, predávať chlieb, loviť ryby a ďalšie, boli nepísaným pozvaním pre remeselníkov. Majstri vytvárali postupne združenia – cechy.

Schválenie artikúl prievidzským cechom:

1587 – súkenníci 1613 – krajčíri 1615 – klobúčnici
1670 – čižmári 1687 – kováči zámočníci, nožiari 1688 – kožušníci
1690 – ševci 1697 – mäsiari 1702 – blanári
1710 – murári 1738 – gombičkári