18. Aug 2015 11:50

Trenčiansky samosprávny kraj zaviedol nulté tarifné pásmo

Trenčiansky samosprávny kraj zmenil od 1. augusta 2015 cenník v prímestskej autobusovej doprave a zaviedol nulté tarifné pásmo. Toto pásmo má náš samosprávny kraj ako prvý na Slovensku.

Zmena spočíva v rozdelení tarifného pásma do 4 km na tarifné pásmo od 0 do 2 km a tarifné pásmo od 3 do 4 km nasledovne:

Tarifné pásmo od 0 do 2 km neplatí v mestách, kde premáva MHD. Tu sa uplatňuje cena z tarifného pásma od 3 do 4 km. Ostatné tarifné pásma zostávajú bez zmeny.

Aj touto formou sa snaží náš Trenčiansky samosprávny kraj zvyšovať kvalitu cestovania cestujúcej verejnosti a priblížiť sa všetkým jeho občanom, ktorí chcú cestovať aj na kratšie vzdialenosti.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…