28. Feb 2015 13:41

Súťaž o názov a logo krajskej organizácie cestovného ruchu TSK

Zapojte sa do súťaže, ktorú vyhlasuje Trenčiansky samosprávny kraj a získajte 200 eur.

Zámerom súťaže je vytvorenie vizuálnej identity krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorej hlavným cieľom bude zviditeľňovanie a posilňovanie pozície Trenčianskeho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie nielen pre domácich obyvateľov, ale aj návštevníkov z celého Slovenska a zo zahraničia.

Názov a logo krajskej organizácie cestovného ruchu má zohľadňovať potenciál Trenčianskeho kraja v oblasti cestovného ruchu s prihliadnutím na jeho geografické, historické, kultúrne a iné danosti, hlavne v týchto oblastiach:
a) kultúrne pamiatky, hrady, zámky a kaštiele
b) folklórne tradície vrátane gastronómie
c) tradičné ovocné destiláty
d) vodné bohatstvo v podobe minerálnych prameňov a kúpeľníctva
e) aktívneho trávenie voľného času: turistika, cykloturistika, adrenalínové športy.

Návrh názvu KOCR a loga KOCR je potrebné odovdzdať do 16. marca 2015 osobne alebo poštou do podateľne Úradu TSK na adresu: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín v obálke označenej „Súťaž – názov a logo KOCR – NEOTVÁRAŤ“ alebo elektronicky na adresu: eva.fryvaldska@tsk.sk. Predmet e-mailu: „Súťaž – názov a logo KOCR – NEOTVÁRAŤ“.

Všetky ostatné informácie o súťaži sú uvedené na webovej stránke TSK, prípadne v priloženom PDF súbore.

Názov a logo krajskej organizácie cestovného ruchu TSK
ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.