11. Feb 2019 10:13

Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku

Zima je obdobie, kedy sa v Materskej škole na ulici P. Benického vo zvýšenej miere venujeme téme ochrany prírody, zvierat a vtákov. Preto smedňa 18. januára 2019 vyhlásilipre deti a ich rodičov súťaž o najkrajšiu vlastnoručne zhotovenú vtáčiu búdku.

Záujemcovia o účasť v súťaži mali možnosť priniesť svoju búdku do materskej školy. Následne sa konalo hlasovanie. Každé dieťa dostalo jeden hlasovací lístok a spolu s rodičom naň napísali číslo búdky, ktorá sa im najviac páčila. Pani učiteľky hlasy spočítali a dňa 31.1.2019 vyhodnotili výsledky hlasovania na školskom dvore. Samozrejme nechýbalo odmeňovanie všetkých súťažiacichv podobe knižiek, omaľovaniek, sladkostí. Do súťaže prispela odmenami, sladkými perníčkamiaj pani poslankyňa Ing. Renáta Úradníčková, členka rady školy, za čo jej pekne ďakujeme.
Celkom sa súťaže zúčastnilo 33 detí. Vytvorili spolu s rodičmi zaujímavé vtáčie búdky z rôznych materiálov, ktoré sme hneď po vyhodnotení súťaže rozmiestnili v areáli našej materskej školy a nasypali do nich krmivo. Keď nebudete môcť nájsť vtáčky v našom meste, príďte k nám na školský dvor, pretože všetky budú u nás na hostine.

Text: Daniela Brundzová, Materská škola P. Benického Prievidza

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…