20. Feb 2012 7:24

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZREALIZOVANÝCH ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU ZA 4. Q. 2011

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZREALIZOVANÝCH ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU ZA 4. Q. 2011 v zmysle § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení V termíne od 01.10.2011 do 31.12.2011 bolo vykonaných 15 zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €.

Celá súhrnná správa: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…