21. Jun 2010 16:18

Študentom z Brna sa v Prievidzi páčilo

Po niekoľkodňovom pobyte v metropole hornej Nitry sa študenti zo Strednej školy informačných technológií a sociálnej starostlivosti v Brne rozlúčili s Prievidzou formou slávnostného prijatia v obradnej sieni Mestského domu. Prijatie vykonal zástupca primátora mesta Ing. Milan Dérer, ktorý oboznámil študentov a ich pedagógov s históriou i súčasnosťou Prievidze a poprial im veľa úspechov nielen v záverečnom študijnom finiši, ale aj veľa zdravia a hodnotných zážitkov počas letných prázdnin.

Študenti z brnianskej Strednej školy informačných technológií a sociálnej starostlivosti nadviazali cezhraničnú spoluprácu so Strednou školou obchodu a služieb v Prievidzi a to v rámci projektu Európskej únie. Ich hostitelia, pedagógovia a žiaci prievidzskej „Kaliny“ sa chystajú na recipročnú návštevu do Brna na jeseň tohto roka.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…