31. Oct 2019 9:14

Stretnutie s členmi DC Píly

Vedenie mesta Prievidza už tradične v jesennom období oceňuje seniorov, ktorí v tomto roku oslavujú jubileá. V priateľskej atmosfére sa tento raz predstavitelia samosprávy stretli s členmi denného centra Píly.

V priestoroch Mestského domu ich privítal prednosta Mestského úradu MVDr. Norbert Turanovič a vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana Mgr. Beáta Révayová. Tí spoločne zablahoželali jubilujúcim seniorom a odovzdali im pri tejto príležitosti pamätný list. „Mňa veľmi teší, že mnohí z vás svoje sily a skúsenosti ešte odovzdávajú nášmu mestu. Sme vám za to vďační,“ prihovoril sa hosťom prednosta a ocenil aktivity denného centra.

Program slávnostného popoludnia spríjemnili členky DC Píly svojím spevom a dobrou náladou.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…