28. Feb 2019 7:32

Stredoslovenská energetika upozorňuje

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), upozorňuje na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky.

Niektorí podomoví predajcovia sa vydávajú za zástupcov SSE, tvrdia, že sú z energetiky, že treba podpísať novú zmluvu na dodávku elektriny, prípadne plynu, že po podpise zmluvy sa nič nezmení, len faktúry budú chodiť z iného mesta. Taktiež môžu tvrdiť, že SSE nie je slovenská spoločnosť, že sa zlučuje s inou spoločnosťou, alebo dokonca, že zaniká. Takýmto tvrdeniam neverte, sú nepravdivé.


Aby ste si boli istí, že sa nestanete obeťou podvodu:

– Pýtajte si identifikačný preukaz predajcu, na ktorom je jasne uvedené, pre ktorú spoločnosť pracuje.
– Neuspokojte sa len s prísľubom všeobecnej percentuálnej zľavy.
– Nechajte si ju na mieste písomne vypočítať podľa účelu, na ktorý elektrinu využívate. Vyžiadajte si od predajcu zmluvu, cenník a všeobecné obchodné podmienky.
– Nechajte si čas na ich dôkladné preštudovanie. Nedovoľte predajcovi vypisovať súčasti zmluvy za vás.
– Môže totiž rozhodnúť o zmluvných podmienkach, ktoré budú pre vás znamenať dodatočné finančné náklady. Poraďte sa so svojím okolím – rodina, priatelia, zákaznícka linka vášho súčasného dodávateľa energií.
– Nechajte si čas na rozmyslenie.
– Nepodpisujte nič okamžite.


Pozor by si mali dávať najmä starší ľudia, ktorí sa veľmi často stávajú obeťami takýchto dílerov.

Čo robiť, ak ste zmluvu s podomovým predajcom podpísali?
Od zmluvy uzavretej pri podomovom predaji máte právo odstúpiť v lehote 14 pracovných dní odo dňa jej podpisu, a to bez uvedenia dôvodu. Výpoveď zmluvy musíte odoslať poštou (najlepšie doporučene) najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty.
Ak máte ďalšie otázky, môžete nás osloviť prostredníctvom nasledujúcich kontaktov. Zákaznícka linka SSE pre domácnosti: 0850 111 468
Radi vám poradíme a poskytneme ďalšie informácie.

www.sse.sk

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…