28. Feb 2019 7:32

Stredoslovenská energetika upozorňuje

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), upozorňuje na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky.

Niektorí podomoví predajcovia sa vydávajú za zástupcov SSE, tvrdia, že sú z energetiky, že treba podpísať novú zmluvu na dodávku elektriny, prípadne plynu, že po podpise zmluvy sa nič nezmení, len faktúry budú chodiť z iného mesta. Taktiež môžu tvrdiť, že SSE nie je slovenská spoločnosť, že sa zlučuje s inou spoločnosťou, alebo dokonca, že zaniká. Takýmto tvrdeniam neverte, sú nepravdivé.


Aby ste si boli istí, že sa nestanete obeťou podvodu:

– Pýtajte si identifikačný preukaz predajcu, na ktorom je jasne uvedené, pre ktorú spoločnosť pracuje.
– Neuspokojte sa len s prísľubom všeobecnej percentuálnej zľavy.
– Nechajte si ju na mieste písomne vypočítať podľa účelu, na ktorý elektrinu využívate. Vyžiadajte si od predajcu zmluvu, cenník a všeobecné obchodné podmienky.
– Nechajte si čas na ich dôkladné preštudovanie. Nedovoľte predajcovi vypisovať súčasti zmluvy za vás.
– Môže totiž rozhodnúť o zmluvných podmienkach, ktoré budú pre vás znamenať dodatočné finančné náklady. Poraďte sa so svojím okolím – rodina, priatelia, zákaznícka linka vášho súčasného dodávateľa energií.
– Nechajte si čas na rozmyslenie.
– Nepodpisujte nič okamžite.


Pozor by si mali dávať najmä starší ľudia, ktorí sa veľmi často stávajú obeťami takýchto dílerov.

Čo robiť, ak ste zmluvu s podomovým predajcom podpísali?
Od zmluvy uzavretej pri podomovom predaji máte právo odstúpiť v lehote 14 pracovných dní odo dňa jej podpisu, a to bez uvedenia dôvodu. Výpoveď zmluvy musíte odoslať poštou (najlepšie doporučene) najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty.
Ak máte ďalšie otázky, môžete nás osloviť prostredníctvom nasledujúcich kontaktov. Zákaznícka linka SSE pre domácnosti: 0850 111 468
Radi vám poradíme a poskytneme ďalšie informácie.

www.sse.sk

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…