9. Feb 2012 10:54

Stavebné povolenie - Ulica G. Švéniho 3H

Účastníci konania: 1. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 2. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou 3. Okresné stavebné bytové družstvo, Prievidza družstvo, Ulica stavbárov 6, Prievidza 4. MONAQ Leasing, a.s., Panská 13, 811 01 Bratislava 5. LUDO, spol. s r.o., Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica 6. SYSTHERM SK s.r.o., J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, Ing. Ivan Andrejčík 7. BYTOS – správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o., Prievidza 8. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška bude vyvesená 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…