9. Feb 2012 10:54

Stavebné povolenie - Ulica G. Švéniho 3H

Účastníci konania: 1. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 2. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou 3. Okresné stavebné bytové družstvo, Prievidza družstvo, Ulica stavbárov 6, Prievidza 4. MONAQ Leasing, a.s., Panská 13, 811 01 Bratislava 5. LUDO, spol. s r.o., Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica 6. SYSTHERM SK s.r.o., J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, Ing. Ivan Andrejčík 7. BYTOS – správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o., Prievidza 8. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška bude vyvesená 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…