9. Feb 2012 10:54

Stavebné povolenie - Ulica G. Švéniho 3H

Účastníci konania: 1. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 2. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou 3. Okresné stavebné bytové družstvo, Prievidza družstvo, Ulica stavbárov 6, Prievidza 4. MONAQ Leasing, a.s., Panská 13, 811 01 Bratislava 5. LUDO, spol. s r.o., Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica 6. SYSTHERM SK s.r.o., J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, Ing. Ivan Andrejčík 7. BYTOS – správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o., Prievidza 8. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška bude vyvesená 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…