25. máj 2023 13:17

Stavebné povolenie na dokončenie I. etapy obchvatu Prievidze je vydané


Plánovaná stavba má spojiť súčasnú cestu I/64 s dávnejšie vybudovanou častou cestného obchvatu pri prievidzskom letisku. Cestná komunikácia bude vedená ponad železničnú trať. Centrum Prievidze odľahčí najmä od vozidiel smerujúcich do priemyselného parku.

„Konečne som dostala dobrú správu z Ministerstva dopravy SR, že Okresný úrad Trenčín vydal stavebné povolenie na stavbu: Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – cesta v trase budúcej I/64, o ktoré sa žiadalo už v decembri minulého roku. Ešte musí uplynúť zákonom určená lehota na zverejnenie na úradnej tabuli, až potom bude môcť vydané povolenie nadobudnúť právoplatnosť. Predpokladám ale, že to už nebude trvať dlho,“ vyjadrila sa primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková.

Nasledovať budú ďalšie administratívne komplikované procesy. Dôležité bude najmä verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Následne bude môcť investor – Slovenská správa ciest – začať s realizáciou stavby, na ktorú Prievidza čaká už desiatky rokov.

Štátna spoločnosť má v pláne vybudovať úsek, ktorý počíta s napojením priemyselného parku v Prievidzi na Nováky. Výstavbou časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 sa doplní obchvatová komunikácia mesta o ďalší úsek, umožní sa tiež priame prepojenie z Bojníc na cestu I/9 a sčasti sa odľahčí centrum mesta o smery na Handlovú a Nováky. Náklady na prvú etapu druhej stavby cestného ťahu v trase budúcej cesty I/64 odhadla SSC na 30,1 milióna eur. Prvý úsek stavby I/64 – obchvat Prievidza začala SSC – Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať už v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.

„Tešíme sa tomuto výsledku aj preto, lebo sme vlani často komunikovali so zainteresovanými o prekážkach podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Všetky sa podarilo prekonať, a výsledkom je vydané povolenie,“ neskrýval radosť aj prednosta mestského úradu Alojz Vlčko a dodal, „v úsilí samozrejme nepoľavujeme, pretože až obidve plánované etapy obchvatu budú pre naše mesto trvalým riešením.“

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…