9. Jan 2012 13:37

Stanovisko k úniku písomností mestského úradu

Redakcia MY Hornonitrianske noviny – Prieboj dňa 2. januára 2012 informovala mesto o nájdených dokumentoch obsahujúcich osobné údaje v smetnom koši pri obchode Certus. V tejto veci už mesto Prievidza podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

„Sme znepokojení tým, že nastal únik písomností mestského úradu a písomností zamestnancov, ktoré neprešli interným a zákonným systémom vyraďovania a skartovania podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. V súčasnosti preverujeme, ako vznikol neoprávnený únik informácií tohto charakteru,“ uviedol prednosta Mestského úradu v Prievidzi Norbert Turanovič.

Podľa doteraz preukázaných skutočností sa veci našli v neprimeranej vzdialenosti od budovy mestského úradu v odpadkovom koši, ktorý nie je určený na odpad z mestského úradu. Aj preto sa v rámci interného šetrenia javí ako najpravdepodobnejšie, že išlo o úmyselné odcudzenie týchto materiálov treťou osobou.

Z komunikácie redakcie regionálneho týždenníka MY Hornonitrianske noviny – Prieboj a hovorcu mesta vyplýva, že redakcia bola o umiestnení materiálov v smetných nádobách informovaná ešte pred Vianocami, 16. decembra 2011. Podať trestné oznámenie sa mesto Prievidza rozhodlo aj preto, že boli úradu písomnosti vrátené až s odstupom troch týždňov, i keď mali byť v zmysle zákona bezodkladne vrátené vlastníkovi a celá záležitosť oznámená Policajnému zboru SR. Nedodržanie správneho postupu a odkladanie informovania vlastníka materiálov komplikuje mestu Prievidza aj postup pri internom šetrení. Jedna z kamier totiž mohla zachytiť páchateľa, no pre pravidelné odstraňovanie kamerového záznamu je už táto možnosť nedostupná.

Mesto Prievidza sa interne riadi jednoznačnými smernicami týkajúcimi sa vyraďovania a skratovania materiálov, ktorý je v plnom súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Pri dodržaní postupov interných smerníc je vylúčené, aby boli citlivé materiály obsahujúce osobné údaje umiestnené do nádob s bežným komunálnym odpadom. Takisto by bolo v rozpore s internými smernicami umiestnenie bežného papierového odpadu mimo nádob separovaného zberu.

Redakcia MY- Hornonitrianske noviny odmietla uverejniť v pripravovanom článku celé vyjadrenie mestského úradu.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…

Veľkonočné oslavy v Prievidzi

20. Mar 2023 8:25
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pripravili pre…