28. Feb 2018 12:16

Stála expozícia obrazov pripomína výročie reformácie

V októbri 2017 si evanjelická obec na celom svete pripomenula 500. výročie začiatku reformácie. Výnimkou nebol ani prievidzský okres. Vernisážou obrazov bola odštartovaná stála expozícia „Reformácia menila púšte na záhrady“ v zborovej miestnosti Evanjelického a.v. chrámu Božieho v Prievidzi.

Spomienka na 500. výročie reformácie zanechala v Prievidzi stopu v podobe stálej expozícii obrazov s náboženskou tematikou. Autori vystavených diel sú ľudia z regiónu. Všetky obrazy sú tematické a zároveň sú parafrázami originálnych diel reformačných maliarov. „Stála expozícia obrazov je oslavou reformácie a zároveň vyjadrením vďaky Pánu Bohu za talent, ktorý dal do vienka autorom umeleckých diel, medzi ktorými sú nie len dospelí, ale aj talentovaná mládež. Obrazy sú venované pamiatke Martina Luthera, Božiemu chrámu, súčasným aj budúcim generáciám,“ opísala Anna Lechtová z Cirkevného zboru ECAV, Zemianske Kostoľany.


Vystavené diela a ich popisy majú nielen náučný charakter, ale ich forma je tiež evanjelizačná. Za všetky diela spomenieme aspoň obraz Svetlo, ktorého autorom je Peter Šoltó, ktorý znázorňuje Ježiša ako svetlo sveta a jeho nasledovníkov tiež pripodobňuje svetlu sveta, mestu na vrchu, sviečke na svietniku. Vyzýva tak ľudí k sústredeniu na dobré skutky a velebeniu Boha.


Autorom ďalšieho obrazu je MUDr. Vladimír Garaj ml. a jeho téma je aktuálna vzhľadom na blížiace sa veľkonočné sviatky – Vzkriesenie, ktorý rozpráva príbeh zmŕtvychvstania Ježiša Krista – bez ktorého je viera prázdna. Stála expozícia je sprístupnená verejnosti v zborovej miestnosti Evanjelického a.v. chrámu Božieho v Prievidzi a to vždy v nedeľu pred a po službách Božích.

Zdroj:
Bulletin vydaný Cirkevným zborom ECAV na Slovensku, Zemianske Kostoľany, zostavili Mgr. Anna Lechtová, Mgr. Blanka Kostelná

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…