28. Sep 2022 15:21

Spoznajte históriu Prievidze vďaka hre

V duchu tohtoročnej témy Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022 "Udržateľnosť v pamiatkach" si Hornonitrianske múzeum Prievidza pripravili Potulky s múzeom - interaktívnu hru založenú na putovaní mestom.

Rozmanitosť múzejných zbierok a ich príbehy sa odrážajú aj pri prechádzke mestom, pretože ku konkrétnym miestam sa viažu konkrétne zbierkové predmety. Ich vzájomný vzťah zostal nemenný, i keď doteraz skrytý v depozitároch. Pozrite sa na pamiatky, ktoré každý deň míňate pri prechode mestom a predmety s nimi späté, novými očami.

Cieľom je nájsť 11 vybraných stanovíšť v širšom centre Prievidze označených QR kódom a vyskladať prístupové heslo. Načítajte kód, spoznajte vzájomný vzťah miesta a zbierkového predmetu, správne odpovedajte na otázku a získajte „písmeno“. Ak vyskladáte kompletné prístupové heslo, máte vstup do múzea, kde sú predmety z hry vystavené už ako múzejné exponáty, voľný.

Herný plán/mapu si vyzdvihnite vopred na informáciách múzea, prípadne stiahnite na múzejnom webe: Herný plán.

Potulky s múzeom (stiahnite si herný plán)

Základné informácie, pravidlá hry a herný plán sú dostupné i na webových stránkach Prievidza – Potulky s múzeom.

Príjemné túlanie!

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…