3. Mar 2023 11:33

Športovec roka – Krištáľový páv 2022 Prievidza


Olympijský klub Prievidza v spolupráci s mestami Prievidza, Handlová, Nováky, Bojnice, ZMO HN a n.o. Orchidamos Prievidza pripravili aj tento rok tradičné športové a spoločenské podujatie – Vyhlásenia najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov a osobností telovýchovného hnutia – Ceny Krištáľového páva a Ceny  fair play okresu Prievidza za rok 2022. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo dňa 24.2.2023 o 17:00 v Dome kultúry v Prievidzi.

Ocenenie športovec mesta Prievidza 2022 získala členka klubu FKŠ Prievidza, jedna z najúspešnejších reprezentantiek SFKaBU Lukrécia Lachká.

Ocenenie tréner mesta Prievidza 2022 si odniesla fitness trénerka Anny Hepnerovej Jelena Meleščenko.

Ocenenie športový kolektív mesta Prievidza 2022 získali mladší žiaci MBA Prievidza pod vedením trénera Juraja Pasovského.

Ďalšie aktuality

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…