3. Mar 2023 11:33

Športovec roka – Krištáľový páv 2022 Prievidza


Olympijský klub Prievidza v spolupráci s mestami Prievidza, Handlová, Nováky, Bojnice, ZMO HN a n.o. Orchidamos Prievidza pripravili aj tento rok tradičné športové a spoločenské podujatie – Vyhlásenia najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov a osobností telovýchovného hnutia – Ceny Krištáľového páva a Ceny  fair play okresu Prievidza za rok 2022. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo dňa 24.2.2023 o 17:00 v Dome kultúry v Prievidzi.

Ocenenie športovec mesta Prievidza 2022 získala členka klubu FKŠ Prievidza, jedna z najúspešnejších reprezentantiek SFKaBU Lukrécia Lachká.

Ocenenie tréner mesta Prievidza 2022 si odniesla fitness trénerka Anny Hepnerovej Jelena Meleščenko.

Ocenenie športový kolektív mesta Prievidza 2022 získali mladší žiaci MBA Prievidza pod vedením trénera Juraja Pasovského.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…