25. Jun 2013 17:06

Športová olympiáda materských škôl

Prievidzská City aréna sa vo štvrtok 20.6.2013 stala športoviskom pre najmladších olympionikov. Pod záštitou mesta Prievidza – odboru školstva a starostlivosti o občana, Komisie športu pri mestskom zastupiteľstve a Olympijského klubu v Prievidzi sa na basketbalovej palubovke konal XVII. ročník športovej olympiády detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

V City aréne sa stretlo spolu 110 detí z jedenástich materských škôl, ktoré súťažili v kategórii chlapcov a dievčat v piatich atletických disciplínach – beh na 20 m, skok do diaľky z miesta, beh na 20 m cez prekážky, hod tenisovou loptičkou a štafeta 4 x 20 m. V prvých štyroch disciplínach mala každá škola zastúpenie dvomi najlepšími pretekármi – víťazmi školských kôl športovej olympiády v piatej disciplíne pretekali štyria najlepší bežci z každej materskej školy.

Po absolvovaní všetkých disciplín deti trpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov. Ich čakanie spríjemnilo športovo – tanečné vystúpenie detí z MŠ, Benického, Krmana a gymnastiek z GK Elán Prievidza.

Za každý výkon získali deti určitý počet bodov pre svoju školu, ktoré sa potom každej materskej škole započítavali do celkového vyhodnotenia. Tento rok sa podarilo jednej MŠ udržať si svoje miesto z minulého roku, ale pri ostatných školách sa pomyselné karty víťazstva pomiešali. Po dlhých rokoch stáli konečne na stupni víťazov a putovného plyšového myšiaka spolu s pohárom Víťaza ŠO deti z MŠ Nábr.sv.Cyrila, ktoré spolu získali 268 bodov, strieborné miesto obhájili a pohár získali deti z MŠ Benického s celkovým počtom 238 bodov si 3.miesto s 225 bodmi vybojovali deti z MŠ – M.Mišíka.

Po vyhodnotení najlepších jednotlivcov a kolektívov všetci malí olympionici síce veľmi dobre vedeli, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa , no ich smutné oči prezrádzali, že ich veľkou túžbou bolo odísť domov s medailou. Vďaka finančnej podpore Mesta Prievidza a Olympijského klubu Prievidza sa toto očakávanie podarilo naplniť. Všetci tí, ktorí nestáli na stupni víťazov, dostali medailu za účasť na XVII.ročníku olympiády a účastníci, diváci i organizátori odchádzali spokojní domov s presvedčením že sa stretnú opäť o rok.

Výsledky jednotlivcov:

Beh na 20 m – chlapci
1. Ján Andrejkovič, MŠ Nábr.sv.Cyrila
2. Lukáš Medzihorský, MŠ Gorkého
3. Martin Chlupis, MŠ Benického

Beh na 20 m – dievčatá
1. Sofia Košová, MŠ Nábr.sv.Cyrila
2. Nikol Lacková, MŠ Nábr.sv.Cyrila
3. Natália Hrušková, MŠ Mišíka

Skok do diaľky z miesta – chlapci
1. Lukáš Medzihorský, MŠ Gorkého
2. Noel Šemrinec, MŠ Závodníka
3. Michal Kasperkevič, MŠ Krmana

Skok do diaľky z miesta – dievčatá
1. Nikol Lacková, MŠ Nábr.sv.Cyrila
2. Eliška Gajdošová, MŠ Benického
3. Andrea Pavlovičová, MŠ Gorkého

Hod tenisovou loptičkou – chlapci
1. Nikolas Zajac, MŠ Krmana
2. Albert Homola, MŠ Gorkého
3. Samuel Harag, MŠ Mišíka

Hod tenisovou loptičkou – dievčatá
1. Petra Vavrová, MŠ Športová
2. Natália Hrušková, MŠ Mišíka
3. Nina Lukačovičová, MŠ Malonecpalská

Beh na 20 m cez prekážky – chlapci
1. Damián Mečiar, MŠ Mišíka
2. Noel Šemrinec, MŠ Závodníka
3. Marek Vajda, MŠ Matušku

Beh na 20 m cez prekážky – dievčatá
1. Sofia Hromádková, MŠ Nábr.sv.Cyrila
2. Kristína Pekárová, MŠ Malonecpalská
3. Viktória Štefíková, MŠ Mišúta

Štafetový beh – chlapci
1. MŠ Benického – Roman Bartakovič, Daniel Šušoliak, Martin Chlupis, Andrej Macho
2. MŠ Závodníka – Tobias Vrtiel, Andrej Hamara, Martin Kohút, Noel Šmerinec
3. MŠ Krmana – Martin Kollároci, Matej Novotný, Šimon Svitok, Michal Kasperkevič

Štafetový beh – dievčatá
1. MŠ Nábr.sv.Cyrila – Sofia Košová, Nikol Lacková, Sofia Hromádková, Daniela Pokorná
2. MŠ Gorkého – Svetlana Gunišová, Sára Stejskalová, Andrea Pavlovičová, Nina Mináriková
3. MŠ Mišíka – Diana Lacková, Lucia Jablonková, Tamara Punová, Natália Hrušková

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…