16. Jan 2012 13:56

Spomíname na rodáka

Významné 100. výročie narodenia Prievidžana - biskupa ThDr. JUDr. Jána Pásztora ( * 27. 1. 1912 Prievidza – † 8. 11. 1988 Nitra ).

Významné 100. výročie narodenia Prievidžana – biskupa ThDr. JUDr. Jána Pásztora, ktorý pôsobil v rokoch 1973 – 1988 na poste biskupa nitrianskej diecézy, si pripomíname v týchto dňoch. Zaslúžil sa o. i. o uvedenie liturgickej obnovy do života nitrianskej diecézy i Slovenska. Ako predseda Liturgickej komisie Slovenska so svojimi spolupracovníkmi pripravil slovenské preklady všetkých liturgických kníh, čím sa Slovensko zaradilo medzi prvé krajiny s liturgickými textami v ľudovej reči. Rovnako je známe, že ako právnik bol aj členom komisie pre revíziu cirkevného práva. Pochovaný je v Nitre.

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…