16. Jan 2012 13:56

Spomíname na rodáka

Významné 100. výročie narodenia Prievidžana - biskupa ThDr. JUDr. Jána Pásztora ( * 27. 1. 1912 Prievidza – † 8. 11. 1988 Nitra ).

Významné 100. výročie narodenia Prievidžana – biskupa ThDr. JUDr. Jána Pásztora, ktorý pôsobil v rokoch 1973 – 1988 na poste biskupa nitrianskej diecézy, si pripomíname v týchto dňoch. Zaslúžil sa o. i. o uvedenie liturgickej obnovy do života nitrianskej diecézy i Slovenska. Ako predseda Liturgickej komisie Slovenska so svojimi spolupracovníkmi pripravil slovenské preklady všetkých liturgických kníh, čím sa Slovensko zaradilo medzi prvé krajiny s liturgickými textami v ľudovej reči. Rovnako je známe, že ako právnik bol aj členom komisie pre revíziu cirkevného práva. Pochovaný je v Nitre.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…