7. Jul 2022 10:02

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

V zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zverejňujeme Oznámenie o strategickom dokumente a návrh strategického dokumentu: Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030.

Oznamujeme verejnosti, že prípadné stanoviská a pripomienky k Oznámeniu o strategickom dokumente môže predkladať najneskôr do 22. 07. 2022.

Dokumenty:

Verejnosť môže poslať pripomienky:

1: písomne, poštou na adresu:
Mestský úrad Prievidza
Referát pre projekty a investície
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Kontaktné údaje, miesto a čas konzultácie v prípade potreby získania relevantných informácií o strategickom dokumente sú uvedené v priloženom Oznámení o strategickom dokumente čl. I, bod 5 a 6.

2: elektronicky, vyplnením formulára:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.