7. Jul 2022 10:02

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

V zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zverejňujeme Oznámenie o strategickom dokumente a návrh strategického dokumentu: Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030.

Oznamujeme verejnosti, že prípadné stanoviská a pripomienky k Oznámeniu o strategickom dokumente môže predkladať najneskôr do 22. 07. 2022.

Dokumenty:

Verejnosť môže poslať pripomienky:

1: písomne, poštou na adresu:
Mestský úrad Prievidza
Referát pre projekty a investície
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Kontaktné údaje, miesto a čas konzultácie v prípade potreby získania relevantných informácií o strategickom dokumente sú uvedené v priloženom Oznámení o strategickom dokumente čl. I, bod 5 a 6.

2: elektronicky, vyplnením formulára:

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…