7. Jul 2022 10:02

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

V zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zverejňujeme Oznámenie o strategickom dokumente a návrh strategického dokumentu: Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030.

Oznamujeme verejnosti, že prípadné stanoviská a pripomienky k Oznámeniu o strategickom dokumente môže predkladať najneskôr do 22. 07. 2022.

Dokumenty:

Verejnosť môže poslať pripomienky:

1: písomne, poštou na adresu:
Mestský úrad Prievidza
Referát pre projekty a investície
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Kontaktné údaje, miesto a čas konzultácie v prípade potreby získania relevantných informácií o strategickom dokumente sú uvedené v priloženom Oznámení o strategickom dokumente čl. I, bod 5 a 6.

2: elektronicky, vyplnením formulára:

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…