25. Oct 2012 6:05

Spoločná opekačka škôlkárov a seniorov

Dňa 18.10.2012 Materská škola na Nábr. sv. Cyrila zrealizovala príjemné popoludnie z príležitosti Mesiaca úcty k starším. MŠ pozvala rodičov, ale hlavne starých rodičov do areálu školského dvora, kde ich deti a vnúčatá prekvapili kytičkou, ktorú uvili z piesní a tancov. Po krátkom hudobnom programe detí poďakovala starým rodičom aj pani riaditeľka, za ich čas, ústretovosť, pochopenie, ale i spoluprácu a popriala im veľa zdravia, energie a elánu pri hrách s malými výmyselníkmi.

Po oficiálnej časti nasledovala ochutnávka koláčov, zákuskov, ktoré zabezpečili rodičia a na pripravených ohniskách sa začala opekať slaninka a špekáčiky. Vôňa a dobrá nálada sa šírila po celom školskom dvore. Aj deti si prišli na svoje na pripravených prekážkových dráhach, hrách s loptami, či v tanečných improvizáciách na hudbu. Bolo to príjemné popoludnie v atmosfére zábavy, smiechu, radosti a čarovných stretnutí.

Ďalšie aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

29. Sep 2023 13:20
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023…

Oznam o zatvorení pokladne

29. Sep 2023 10:12
Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude dňa 29. septembra 2023 od…

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické…

28. Sep 2023 12:11
Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste…