5. Dec 2012 13:45

Slovenské elektrárne podporia rekonštrukciu ZŠ

Havarijný stav niektorých škôl je dlhodobým problémom väčšiny samospráv. Z toho dôvodu je pre nás výbornou správou, že v meste Prievidza dôjde k rekonštrukcii Základnej školy na Malonecpalskej ulici. Táto oprava sa uskutoční vďaka nadácii Pontis, prostredníctvom ktorej Slovenské elektrárne finančne podporujú projekty z rôznych oblastí. Táto spolupráca sa zrodila vďaka projektu darca.sk, ktorý ma za cieľ spájať firmy s komunitou.

Slovenské elektrárne podporia rekonštrukciu ZŠ Malonecpalskej v Prievidzi celkovou sumou 9 500 EUR. Táto štedrá podpora bude použitá hlavne na výmenu okien spojovacieho pavilónu, ktorý je v súčasnosti takmer v havarijnom stave. Prevádzkové náklady na vykurovanie priestorov sú veľmi vysoké nakoľko dochádza k úniku tepla cez okenné a dverové výplne, ktoré sú taktiež v technicky nevyhovujúcom stave.

Realizácia aktivít projektu je predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektu, a tým sa vytvoria podmienky pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie.

Pomoc Slovenských elektrárni prispeje nielen k zvýšeniu kvality vyučovacieho prostredia a pohodlia našich detí, ale k celkovému zníženiu energetickej náročnosti budovy. Peniaze, ktoré sa ušetria vďaka podpore Slovenských elektrárni, môžu byť následne využité na ďalší rozvoj školy.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.