22. Aug 2022 13:08

Slávnostný večer v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi, ocenení boli aj seniori

Úvodom sa chcem poďakovať HNK za krásny Gala večer pri vyhlásení výsledkov literárnej súťaže, ktorú každoročne usporadúvajú, a aj za možnosť zmerať si svoje sily v súťaži a kategórii seniorov v okrese Prievidza, ale aj na celom Slovensku.

Je krásne ,že umožňujú realizovať sa staršej generácii v literárnej tvorbe. Pohľad seniora na veci všedné i nevšedné je určite iný ako žiaka, študenta, vysokoškoláka či mladej dospelej osoby, a preto sú seniori vďační za možnosť súťažiť so seberovnými v rovnakej vekovej kategórii.
Súťaž bola vyhlásená 1.marca 2022, uzávierka súťaže bola 30.apríla 2022 a 17.júna.2022 bol Slávnostný večer v HNK v PD s vyhlásením výsledkov. Do 19. ročníka Celoslovenskej súťaže Literárnej jari Ondreja Čiliaka sa v tomto roku zapojilo 164 autorov, ktorí poslali spolu 301 literárnych diel. Súťaž je výnimočná aj tým, že umožňuje prejaviť talent nielen mladým autorom,vo viacerých kategóriách, ale aj staršej generácii, našim seniorom. Z Okresnej organizácie JDS Prievidza sa do tejto Literárnej súťaže zapojilo päť členov zo štyroch základných organizácií , a to Anka Trgiňová, Janka Šarayová zo ZO JDS Chrenovec -Brusno, Jolanka Molnárová ZO JDS 07 Prievidza, Helenka Píšová ZO JDS Sever a Marián Chlpek ZO JDS Necpaly. Hoci je hodnotenie literárnych diel vždy do istej miery subjektívne, tento rok porota v zložení predseda poroty Jozef Heriban, členovia Marta Hlušíková, Jozef Slovák a Marek Mittaš vybrali v každej kategórii tri víťazné práce.
Kategória nad 60 rokov bola v próze a poézii. Z piatich našich zástupcov bola najúspešnejšia p.Janka Šarayová. Z výsledkovej listiny sa dozvedáme poradie :
Próza: 1.Viera Bystrianska – Zastavte vojnu
2.Milan Marko – Slnečný drak
3.Janka Šarayová – Martin život
Srdečne jej blahoželáme k 3.miestu, je to úspech v konkurencii, ktorá tento rok tu bola. Zároveň ĎAKUJEME všetkým členom JDS za ich aktivitu, za účasť v súťaži. Vieme , že nemôže byť ocenený každý, no čo nebolo tohto roku, môže byť nabudúce.
Text a foto: Ing. Eva Špeťková Bucáková ,
členka výboru OO JDS Prievidza

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…