24. máj 2012 12:07

Skupina Jass oslavuje

Vo štvrtok 24. mája sa uskutočnilo v obradnej miestnosti mesta Prievidza slávnostné prijatie Speváckej skupiny JASS (jednorázová amatérska spevácka skupina) pri príležitosti piateho výročia ich vzniku.

Skupina začala svoje pôsobenie vo februári 2007, kedy sa organizovalo pochovávanie basy. Na týchto akciách zvykol robiť Tibor Tulík farára. Po akcii si pár spevákov a harmonikár zmysleli, že sa blíži Medzinárodný deň žien a po ňom v máji Deň matiek. Je predsa čudné, keď si ženy robia program samy sebe.

Tak to skúsili a potom sa nesmelo, možno s malou dušičkou, ale veľkým odhodlaním, postavili pred svojich prvých divákov. Bolo to presne 10. mája 2007, keď ku Dňu matiek organizovala druhá Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých svoje oslavy. A v tomto roku, presne o 5 rokov a presne na deň, mala táto organizácia opäť akciu ku Dňu matiek, na ktorej opäť vystúpila spevácka skupina JASS – už trochu rozšírená. A bolo to presne jej sté vystúpenie. V prvopočiatkoch účinkovali 8 členovia s heligonkárom, postupne sa súbor rozšíril a dnes má svojich 11 stabilných členov.

Ich programy obohacujú podujatia dôchodcov, zdravotne postihnutých, ale v poslednom období aj rôznych spolkov a občianskych združení.
Počuť ich mohli účastníci podujatí nielen v Prievidzi, Novákoch, Handlovej, či Bojniciach, ale aj Bánovciach nad Bebravou, Porube, Cigli a Nitrianskom Rudne.

Repertoár tejto skupiny tvoria slovenské ľudové piesne, ale aj piesne príležitostné, pohrebné, či banícke. Očarili ich aj moravské ľudové piesne, české ľudové a poľské piesne. No nájdete v ich repertoári aj chorvátske piesne so slovenským textom a dokonca aj rusínsku. Pretože sa zúčastnili v Handlovej na podujatí – Korene handlovskej doliny, ktoré organizuje Karpatonemecký spolok v Handlovej a ich spevácka skupina Grünwald, siahli aj za nemeckými pesničkami.

Gratulujeme k ich slávnostnému výročiu a úspešnému pôsobeniu.


Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…