2. Aug 2013 9:16

Škôlkari dostali od Slovenských elektrárni nové okná

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlásil prvý ročník grantového programu Eko - obec. Jeho cieľom je podporiť ekologický prístup a energetickú efektívnosť vo vybraných obciach, v lokalitách v okolí závodov Slovenských elektrární. Program je prioritne zameraný na riešenia ohľaduplné voči životnému prostrediu. Obce môžu v rámci programu realizovať rôzne opatrenia ekologického dizajnu, ako sú energetická efektívnosť v budovách a infraštruktúre, alternatívna doprava, obnoviteľné zdroje energie.

Program pomohol prievidzskej škôlke na Nábreží sv. Cyrila
Do uvedeného projektu sa úspešne zapojila Materská škola na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Materská škola bola zriadená v roku 1976, v súčasnej dobe ju navštevuje 136 detí. Výsledkom dlhodobého nedostatku investícií do komplexu je zlý stavebno-technický stav objektu a vysoká energetická náročnosť. Tepelno – izolačné vlastnosti uvedeného objektu sú na hranici havarijného stavu a prevádzkové náklady najmä na vykurovanie priestorov sú veľmi vysoké. Dochádza tu k úniku tepla cez okenné a dverové výplne, ktoré sú technicky v nevyhovujúcom stave.
Predmetom realizovaného projektu v materskej škole je rekonštrukcia – výmena okien a dverí pavilónu Materskej školy na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Navrhnuté úpravy – výmena výplní otvorov obvodového plášťa za nové, výrazne vylepšia daný stav. Realizácia aktivít projektu je predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektu, pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie. Projekt rekonštrukcií v Materskej škole na Nábreží sv. Cyrila podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

Rozpočet projektu: 23304,64€
Nadácia Pontis + Enel: 9500€
Kofinancovanie mesto Prievidza: 13804.64€

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…