11. Dec 2015 18:02

Skládka odpadov Prievidza - Ploštiny - Zverejnenie žiadosti, výzvy a informácií vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku

Zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

ico_pdf_46

Zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania, informácia kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, či sa pre prevádzku vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané, kto sú dotknuté orgány v konaní, a nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…