16. Aug 2010 7:46

Situácia v Prievidzi je stále kritická

Rozhodnutím Krízového štábu mesta Prievidza zo dňa 16. augusta 2010 o 7. h trvá v meste Prievidza III. stupeň povodňovej aktivity. Situácia bola predpoludním čiastočne stabilizovaná, hladiny vodných tokov riek Handlovka a Nitra boli v normále. O 8. hodine boli sprejazdnené cestné komunikácie v meste a všetky cestné ťahy pre tranzitnú dopravu, priebežne pokračujú práce na odstraňovaní bremien, spadnutých stromov, strhnutých lávok, nánosov bahna z miestnych komunikácií.

Situácia v meste Prievidza je v súčasnosti pokojná. V priebehu dnešného dňa bude vyčíslený hrubý odhad škôd na majetku mesta a majetku obyvateľov.
Krízový štáb bude opakovane zasadať dnes, t.j. 16. augusta 2010 o 15. h, po ktorom budú poskytnuté ďalšie aktuálne informácie a kde budú prijaté ďalšie opatrenia. Mesto Prievidza do tejto chvíle nemá informáciu o nezvestných osobách a žiaden občan v súvislosti s povodňami nepožiadal mesto o evakuáciu.
Na čistení mesta a odstraňovaní škôd je nasadená všetka dostupná technika na území mesta. V niektorých častiach mesta zatiaľ nie je obnovená dodávka elektrickej energie a teplej úžitkovej vody, nie sú hlásené žiadne problémy s dodávkami pitnej vody a plynu.
Mesto Prievidza ďakuje Hasičskému a záchrannému zboru Prievidza, Záchranným zborom z Gabčíkova a Trenčína, Policajnému zboru v Prievidzi a všetkým zložkám záchranných zborov, ktoré sa zúčastnili na záchranných akciách v súvislosti s prívalovou vodou, ktorá mesto postihla.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…