16. Aug 2010 7:46

Situácia v Prievidzi je stále kritická

Rozhodnutím Krízového štábu mesta Prievidza zo dňa 16. augusta 2010 o 7. h trvá v meste Prievidza III. stupeň povodňovej aktivity. Situácia bola predpoludním čiastočne stabilizovaná, hladiny vodných tokov riek Handlovka a Nitra boli v normále. O 8. hodine boli sprejazdnené cestné komunikácie v meste a všetky cestné ťahy pre tranzitnú dopravu, priebežne pokračujú práce na odstraňovaní bremien, spadnutých stromov, strhnutých lávok, nánosov bahna z miestnych komunikácií.

Situácia v meste Prievidza je v súčasnosti pokojná. V priebehu dnešného dňa bude vyčíslený hrubý odhad škôd na majetku mesta a majetku obyvateľov.
Krízový štáb bude opakovane zasadať dnes, t.j. 16. augusta 2010 o 15. h, po ktorom budú poskytnuté ďalšie aktuálne informácie a kde budú prijaté ďalšie opatrenia. Mesto Prievidza do tejto chvíle nemá informáciu o nezvestných osobách a žiaden občan v súvislosti s povodňami nepožiadal mesto o evakuáciu.
Na čistení mesta a odstraňovaní škôd je nasadená všetka dostupná technika na území mesta. V niektorých častiach mesta zatiaľ nie je obnovená dodávka elektrickej energie a teplej úžitkovej vody, nie sú hlásené žiadne problémy s dodávkami pitnej vody a plynu.
Mesto Prievidza ďakuje Hasičskému a záchrannému zboru Prievidza, Záchranným zborom z Gabčíkova a Trenčína, Policajnému zboru v Prievidzi a všetkým zložkám záchranných zborov, ktoré sa zúčastnili na záchranných akciách v súvislosti s prívalovou vodou, ktorá mesto postihla.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…