13. Sep 2011 12:06

Situácia v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka

Z dôvodu realizácie racionalizačných opatrení smerujúcich k zníženiu nákladov na prevádzku Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka sme dospeli k riešeniu, ktoré zohľadňuje prístupnosť čitateľov k výpožičnej službe a ekonomické hľadisko.

Knižný fond pobočky na Ul. J. Kráľa bude presunutý do budovy Domu kultúry na Ul. F. Madvu. Knižný fond z pobočky Ul. Mišúta sa presunie do budovy Základnej školy na Ul. Dobšinského, kde bude zároveň pre obyvateľov mesta zabezpečená výpožičná služba v určité dni. Pobočka na Ul. K. Novackého bude aj naďalej poskytovať výpožičnú službu, nakoľko priestory, v ktorých sa nachádza, patria mestu.
Uvedené riešenie predpokladá úsporu režijných nákladov v prípade pobočiek na Ul. J. Kráľa a Ul. A. Mišúta, pričom SMMP, s. r. o., ako správca majetku mesta, od ktorého má KaSS v nájme priestory na Ul. J. Kráľa, bude môcť prenajať priestory ihneď po uvoľnení na komerčné účely (má záujemcu o tento priestor). Pobočka na Ul. A. Mišúta je v cudzích priestoroch, má však zaregistrovaných najviac čitateľov. Preto plánujeme výpožičnú službu zabezpečiť v neďalekých priestoroch ZŠ Dobšinského.
Výpožičná služba v jednotlivých pobočkách bude realizovaná počas vopred učených dní tak, aby bola zachovaná možnosť realizovať podujatia pre školské kolektívy a aby si žiadanú literatúru mohli požičať obyvatelia aj v popoludňajších hodinách. Momentálne prebieha vo všetkých troch pobočkách inventarizácia knižného fondu, preto je v súčasnosti možné publikácie len vracať. Opätovné sprístupnenie knižničného fondu aj na požičiavanie literatúry budeme vopred avizovať.
V budúcnosti smerujeme k vytvoreniu jednej centrálnej knižnice, ktorá by sídlila v jednom objekte. Bude tak možné cielene rozvíjať a zásobovať knihami jeden knižný fond umiestnený v jednej knižnici. Čitatelia tak budú mať k dispozícii väčší výber knižných titulov, nakoľko sa už nebudú musieť publikácie nakupovať tri krát, t.j. pre všetky pobočky ten istý titul a uprednostní sa nákup rôznej literatúry.

Petra Štefániková
Kultúrne a spoločenské stredisko

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…