3. Mar 2023 8:50

Šetríme energiu vďaka fotovoltike

Koncom februára boli na budove SMMP osadené fotovoltické panely, ktoré pokryjú jej energetickú spotrebu. Jedná sa zatiaľ o samostatný projekt z iniciatívy SMMP.

„Vzhľadom na enormný nárast cien elektrickej energie sme prijali na SMMP rozhodnutie, že vybudujeme vlastné fotovoltické zariadenie, ktoré by malo pokrývať spotrebu energie v našom sídle spoločnosti – teda spotrebu administratívnej budovy,“ hovorí vedúci ekonomického úseku Ing. Roderik Weissabel a dodáva: „Po viacerých konzultáciách s rôznymi spoločnosťami, zaoberajúcimi sa fotovoltikou, desiatkami hodín strávených nad zberom údajov, ich vyhodnocovaní a následnými prepočtami, sme sa rozhodli vybudovať fotovoltické zariadenie o výkone 10 kWp.“

Po analýze údajov, ako aj vhodného umiestnenia panelov, a to na strechy garáží v areáli SMMP, sa pristúpilo v auguste 2022 k zahájeniu procesu samotnej výstavby – od žiadosti o pridelenie rezervovanej kapacity od SSD, cez projektovú dokumentáciu vrátane statického posudku  konštrukcie na umiestnenie FV panelov, ohlásenia drobnej stavby na stavebnom úrade, verejného obstarávania na zhotoviteľa, až po samotný proces výstavby. Celý proces vybudovania tohto prvého malého zdroje elektrickej energie sa úspešne zavŕšil 21.2.2023, kedy sa zariadenie, po všetkých oznamovacích povinnostiach a odsúhlasení od SSD, podarilo spustiť do prevádzky.

Výkon zariadenia (meniča): 10 kWp

Počet panelov: 24

Cena investície: 17.000,00 EUR bez DPH

Predpokladaná doba návratnosti: 6,5 roka

Životnosť panelov: 25 rokov

„Veľmi sa teším tomuto pilotnému projektu, ktorého cieľom je pokryť spotrebu energie z vlastných zdrojov a čo najlepšie tak hospodáriť s finančnými prostriedkami,“ skonštatovala primátorka mesta Katarína Macháčková

Aktivita SMMP týmto nekončí. Ďalším zámerom, je vlastné úložisko nespotrebovanej energie, ktorú by bolo možné využívať v čase, keď z dôvodu zníženého slnečného svitu výroba plne nepokryje celú spotrebu budovy. Po niekoľko mesačnom zbere reálnych údajov o výrobe, spotrebe a úsporách z vyrobenej energie a po ich vyhodnotení, sa počíta s možnosťou vybudovania aj ďalších lokálnych, malých fotovoltických zdrojov elektrickej energie, ktoré by mohli dlhodobo zabezpečovať elektrickú energiu do našich objektov z obnoviteľných zdrojov.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…