19. Jan 2012 7:39

Separácia odpadov v častiach s IBV

Separácia využiteľných zložiek komunálneho odpadu v častiach mesta s individuálnou bytovou výstavbou je realizovaná formou zberu plastových vriec jedenkrát mesačne. Obyvateľom prinášame informáciu o dátumoch zberu v tomto roku na konkrétnych uliciach.

Ide o separáciu plastov (žlté vrece), skla (zelené vrece), papiera (modré vrece), viacvrstvových kombinovaných materiálov (nápojové obaly – mlieko, džús…), kovových obalov a kovov (čierne vrece).

Mesto Prievidza na zavedenie separovaného zberu získalo dotáciu z Recyklačného fondu, kde sa zaviazalo plniť záväzné limity množstiev jednotlivých vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, preto je potrebná pomoc každého obyvateľa na znížení zaťaženia životného prostredia separovaním odpadu.

V roku 2012 bude prebiehať zber separovaných zložiek komunálneho odpadu v IBV nasledovne:

Zberový okruh č. 1 (štvrtok)

Zber bude realizovaný v nasledovných dátumoch: 26. január, 23. február, 29. marec, 26. apríl, 31. máj, 28. jún, 26. júl, 30. august, 27. september, 25. október, 29. november, 27. december
Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Východná, Kukučínová , Podjavorinskej, Sitnianského, Vajanského, Veľkolehotská, Malolehotská, Nábrežie A. Kmeťa, Nábrežie J. Kalinčiaka, Nábrežie sv. Metoda, Nábrežie sv. Cyrila, J. Hollého, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec

Zberový okruh č. 2 (piatok)

Zber bude realizovaný v nasledovných dátumoch: 27. január, 24. február, 30. marec, 27. apríl, 1. jún, 29. jún, 27. júl, 31. august, 28. september, 26. október, 30. november, 28. december
Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Mlynská, Tkáčska, Obuvnícka, Súkennícka, Klampiarska, Garbiarska, L. Štúra, Sládkoviča, Duklianska, Bojnická, Priechodná, Zadná, Stredná, Úzka, Riečna, Letisková, Átriová, Š. Závodníka, J. G. Tajovského, R. Jašíka, Tenisová, J. Kollára, M. Milkina, J. Červeňa, I. Krasku, Májová, Ciglianska, Sebedražská, Tulipánová, Snežienková, Nezábudková, Klinčeková, Fialková, Astrová, Narcisová, Konvalinková, Nedožerská, Slnečná, Na záhumní, Pod horou, Veľkonecpalská, Poľná, Malonecpalská

Zberový okruh č. 3 (sobota)

Zber bude realizovaný v nasledovných dátumoch: 28. január, 25. február, 31. marec, 28. apríl, 2. jún, 30. jún, 28. júl, 1. september, 29. september, 27. október, 1. december, 29. december
Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Mariánska, Medzibriežková, Puškinova, Necpalská, Slančíkovej, Jánošíková, Kuzmányho, Odbojárov, Rovná, Bottova, Skrytá, J. Alexyho, K. Novackého, Koncová, J. Gramantíka, S. Mečiara, J. Záborského, M. Benku, Medveckej, Partizánska, C. Majerníka, Veterná, Prírodná, Včelárska, Hrnčiarska, Smreková, Rakytová, Lipová, Jedľová, Jaseňová, Hrabová, Bôrová, Buková, Dubová, Staničná, Železničiarska, Traťová, Kvetná, Krátka, Športová, Lúčna, T. Vansovej, Nová, Zdravotnícka, Vinohradnícka, Záhradnícka, Povstalecká, Stavbárov

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…