2.3.1 Sociálne oddelenie:

vedúca sociálneho oddelenia: Mgr. Jana Javorčeková
Tel.: 046/5179 407
Mobil: 0904 752 647
Email: jana.javorcekova@prievidza.sk

referent sociálneho oddelenia: Mgr. Iveta Zimančoková
Tel.: 046/5179 407
Mobil: 0911 095 982
Email: iveta.zimancokova@prievidza.sk

referent sociálnej, posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby: Mgr. Emília Čavojská
Tel.: 046/5179 404
Mobil: 0904 752 669
Email: emilia.cavojska@prievidza.sk

referent sociálneho oddelenia: Mgr. Michaela Bevelagua
Tel.: 046/5179 406
Mobil: 0904 752 667
Email: michaela.bevelagua@prievidza.sk

referent pre opatrovateľskú službu: Mariana Mazánová
Tel.: 046/5179 406
Mobil: 0904 752 667
Email:
mariana.mazanova@prievidza.sk

referent sociálnoprávnej kurately: neobsadené
Tel.:
Mobil:
Email:

referent pre personalistiku a mzdy: Mgr. Jaroslava Žigová
Tel.: 046/5179 412
Mobil: 0911 055 387
Email:
jaroslava.zigova@prievidza.sk

referent osvedčovania listín a podpisov: Viera Chovancová
Tel.: 046/5179 162
Mobil: 0904 752 665
Email:
viera.chovancova@prievidza.sk

upratovačka v denných centrách: Bronislava Polláková

vodič sociálneho taxíka: Vladimír Ondruš
Mobil: 0904 752 677