2.3 Odbor školstva a starostlivosti o občana:

vedúca odboru: Mgr. Beáta Révayová
Tel.: 046/5179 400
Mobil: 0904 752 666
Email: beata.revayova@prievidza.sk

2.3.3 Oddelenie správy a ekonomiky školstva:

vedúca oddelenia správy a ekonomiky: neobsadené
Tel.:
Mobil:
Email:

odborný referent pre rozpočet a financie: Ing. Blanka Krpelanová
Tel.: 046/5179 411
Mobil: 0904 752 670
Email: blanka.krpelanova@prievidza.sk

účtovník školstva: Mgr. Katarína Lukáčová
Tel.: 046/5179 413
Mobil: 0904 752 671
Email: katarina.lukacova@prievidza.sk

referent pre verejné obstarávanie a ekonomické činnosti: Mgr. Ivana Hromadová
Tel.: 046/5179 413
Mobil: 0904 752 671
Email: ivana.hromadova@prievidza.sk

referent pre personalistiku a mzdy: Ing. Marianna Chlpeková
Tel.: 046/5179 416
Mobil: 0904 752 668
Email: marianna.chlpekova@prievidza.sk

referent pre správu a ekonomiku školstva: Ing. Stanislava Vavrová
Tel.: 046/5179 405
Mobil: 0904 752 602
Email: stanislava.vavrova@prievidza.sk

referent pre rozpočet a financie: Ing. Lucia Hoppanová
Tel.: 046/5179 411
Mobil: 0904 752 670
Email: lucia.hoppanova@prievidza.sk

referent pre rozpočet a financie: Mgr. Eva Chudá
Tel.: 046/5179 410
Mobil: 0904 752 679
Email: eva.chuda@prievidza.sk

2.3.4 Školský úrad:

metodik pre školy a školské zariadenia: Ing. Beáta Jelačičová
Tel.: 046/5179 415
Mobil: 0904 752 672
Email: beata.jelacicova@prievidza.sk

metodik pre školy a školské zariadenia: Mgr. Janka Krausová
Tel.: 046/5179 414
Mobil: 0904 752 672
Email: janka.krausova@prievidza.sk