26. máj 2016 6:55

Rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici – sektor K

V týchto dňoch bol podpísaný dodatok k zmluve o dielo na ukončenie diela „Rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici v Prievidzi - sektor „K“, II. etapa.

Rozšírenie tohto cintorína sa stáva realitou. Už počas mesiaca máj bude zahájená ďalšia etapa rozširovania v sektore „K“. Celkom bude zhotovených 984 urnových schránok v piatich urnových stenách a možnosť osadenia 210 ks epitafných dosiek na pietnej stene. V rámci stavby budú zhotovené chodníky, rozvod vody a osvetlenia sektoru. Práce by mali byť ukončené do konca roka 2016.

Mestský cintorín na Mariánskej ulici už bol v posledných rokoch rozšírený. V roku 2013 boli práce realizované v sektor „H“, ktorý je situovaný v centrálnej časti areálu, na zelenej ploche vedľa urnového hája. Prvá etapa sektoru „K“ ktorou bola uvedená stavba začatá, bola zrealizovaná v roku 2015.

Autor návrhu a projektovej dokumentácie je Ing. arch. Gabriel Szalay.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.