26. máj 2016 6:55

Rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici – sektor K

V týchto dňoch bol podpísaný dodatok k zmluve o dielo na ukončenie diela „Rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici v Prievidzi - sektor „K“, II. etapa.

Rozšírenie tohto cintorína sa stáva realitou. Už počas mesiaca máj bude zahájená ďalšia etapa rozširovania v sektore „K“. Celkom bude zhotovených 984 urnových schránok v piatich urnových stenách a možnosť osadenia 210 ks epitafných dosiek na pietnej stene. V rámci stavby budú zhotovené chodníky, rozvod vody a osvetlenia sektoru. Práce by mali byť ukončené do konca roka 2016.

Mestský cintorín na Mariánskej ulici už bol v posledných rokoch rozšírený. V roku 2013 boli práce realizované v sektor „H“, ktorý je situovaný v centrálnej časti areálu, na zelenej ploche vedľa urnového hája. Prvá etapa sektoru „K“ ktorou bola uvedená stavba začatá, bola zrealizovaná v roku 2015.

Autor návrhu a projektovej dokumentácie je Ing. arch. Gabriel Szalay.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…