2. Nov 2016 9:50

Rozšírené parkovanie pred cintorínom

Problém s parkovaním pred cintorínom na Mariánskej ulici pomôže riešiť rozšírená spevnená plocha. Práce na jej realizácii dokončila v týchto dňoch spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza (SMMP).

Spoločnosť SMMP dokončila v týchto dňoch realizáciu diela „Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne na Mariánskej ulici“. Úpravami terénu v priestore pred Domom smútku vzniklo jedenásť parkovacích miest. Súčasťou diela bolo vyhotovenie projektovej dokumentácie a vykonanie geodetických prác. Dielo spĺňa všetky platné technické normy.

Spevnené plochy budú prednostne využívané na parkovanie vozidiel počas konania pohrebov.

Práve počas pietnych aktov je kapacita parkoviska pred Domom smútku nedostačujúca.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…