21. Sep 2012 6:07

Rozhodnutie o prerušení konania o zmene stavby „Regionálne obchodné centrum Prievidza – II. etapa“, Zmena II. stavby pred dokončením

Rozhodnutie o prerušení konania o zmene stavby „Regionálne obchodné centrum Prievidza – II. etapa“, Zmena II. stavby pred dokončením, - SO 21 časť E – Podzemné parkovanie, pre stavebníka Regionálne obchodné centrum, a.s. , so sídlom G. Švéniho 3C-3/I.2662,971 01 Prievidza,za účelom jej zverejnenia inštitútom verejnej vyhlášky.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…