27. Sep 2022 8:06

Rokovanie Mestského zastupiteľstva – 26. 9. 2022

Dňa 26. septembra rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi.

Na programe zastupiteľstva boli nasledovné body:

  • Správa o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 2021/2022
  • Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030
  • Stratégia adaptácie mesta Prievidza na zmenu klímy
  • Návrh VZN mesta Prievidza č. 8/2022 – Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2022 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
  • Žiadosti predkladané útvarom architekta mesta
  • Majetkovoprávne veci 8) Rôzne 9) Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
  • Interpelácie poslancov
  • Diskusia poslancov a poslanecké podnety

Podrobné materiály k jednotlivým bodom nájdete na priloženom linku.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…