27. Sep 2022 8:06

Rokovanie Mestského zastupiteľstva – 26. 9. 2022

Dňa 26. septembra rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi.

Na programe zastupiteľstva boli nasledovné body:

  • Správa o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 2021/2022
  • Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030
  • Stratégia adaptácie mesta Prievidza na zmenu klímy
  • Návrh VZN mesta Prievidza č. 8/2022 – Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2022 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
  • Žiadosti predkladané útvarom architekta mesta
  • Majetkovoprávne veci 8) Rôzne 9) Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
  • Interpelácie poslancov
  • Diskusia poslancov a poslanecké podnety

Podrobné materiály k jednotlivým bodom nájdete na priloženom linku.

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…