15. máj 2023 8:37

Rok výročí mesta Prievidza

Rok 2023 je pre mesto Prievidza rokom dvoch významných výročí. Presne 910 rokov uplynulo od vystavenia Zoborskej listiny, ktorá bola určená pre kráľa Kolomana, od Opátstva svätého Hipolita na upätí Zobora v Nitre. Popisovala majetky spomínaného kláštora na oboch stranách rieky Nitry. Vďaka nej sa prvýkrát listinne spomína i občina Prievidza. Druhé významné výročie opisuje veľkú udalosť spred 640 rokov. Vtedy bola poddaná osada s názvom Prievidza povýšená na slobodné kráľovské mesto so svojimi právami a povinnosťami, ktoré spísala a svojou pečaťou stvrdila kráľovná Mária z rodu Anjou.

Mesto Prievidza v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi pripravili v „Roku výročí mesta Prievidza“, množstvo malých i veľkých podujatí s podtitulom „Prievidzskí umelci na prievidzských podujatiach“.

„Tento významný rok pre Prievidzu venujeme prievidzským umelcom – hercom, spevákom, hudobníkom, kapelám, spisovateľom a spisovateľkám, maliarom, fotografom, jednoducho tým, ktorí tvoria a sú súčasťou prievidzskej kultúry,“ popisuje zámer projektu riaditeľka KaSS Mgr. Dana Horná.

Rok výročí otvorí výstava V posolstve kráľa, ktorá je venovaná 910. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Prievidza v Zoborskej listine kráľa Kolomana. Výstava je sprístupnená verejnosti v termíne od 9. mája do 5. júna 2023 v priestoroch Domu kultúry Prievidza.

Od 15. mája do 15. júna 2023 je pripravená výtvarná súťaž pod názvom Prievidza očami detí, ktorej vyhodnotenie sa uskutoční na podujatí Cesta rozprávkovým lesom v Mestskom parku v sobotu, 17. júna 2023.

V lete na námestí sa predstavia štyri prievidzské zoskupenia, štyri ukážky vlastnej tvorby v podaní talentovaných domácich interpretov v rámci Festivalu prievidzskej tvorby. Nebude chýbať ani tradičné prievidzské hodovanie. 12. – 13. augusta 2023 nás čakajú Prievidzské hody s podtitulom „Ako sa hodovalo kedysi“. Samozrejme, pri ľudovej a dychovej hudbe, s tradičným jedlom a remeselnými výrobkami.

Najväčším a nosným podujatím je Banícky jarmok. 37. ročník s podtitulom „Prievidzskí umelci na prievidzských pódiách“. V roku výročí budú na Baníckom jarmoku účinkovať výlučne prievidzskí umelci a hudobné skupiny, v ktorých hrajú Prievidžania!

Druhému významnému výročiu, 640 rokov od udelenia privilégií Prievidzi kráľovnou Máriou v januári 1383, bude venovaná výstava Našim verným mešťanom a hosťom… verejnosti bude sprístupnená v termíne september až október 2023 v priestoroch Domu kultúry Prievidza.

Množstvo podujatí je pripravených aj v Galérii Imricha Vysočana, kde okrem výstav prievidzských výtvarníkov a fotografov sa návštevníci môžu tešiť na Jesenný cyklus koncertov vážnej hudby v podaní domácich interpretov a divadelnú hru Oleanna v podaní prievidzského rodáka, herca Juraja Mokrého a herečky Magdalény Hroboňovej.

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi si rovnako pripravila niekoľko zaujímavých podujatí ako pre deti (Letná čitáreň na námestí, List pre kráľovnú Máriu), tak i pre dospelých (Beseda s Marcelou Laiferovou alebo Európsky deň susedov).

Nezabúdame ani na filmových nadšencov. Filmový klub FK´93 Prievidza otvorí svoju 30. filmovú sezónu tvorbou našich rodákov: režisér Štefan Uher a herec Cornel Wilde.

Ďalšie aktuality

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2024

28. máj 2024 14:13
V súlade s platnou legislatívou školstva sa v čase letných prázdnin prevádzka…

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…