15. Aug 2011 5:36

RODÁCI u primátorky a Prievidzské hody

Priestory obradnej miestnosti Mestského domu v sobotu 13. augusta popoludní praskali vo švíkoch. Richtár Doc. Ing. Ján POLIAK, PhD., ktorý stojí na čele Klubu rodákov hornej Nitry, priviedol svojich členov na prijatie k primátorke mesta, ktorá ich slávnostne prijala za účasti svojej zástupkyne a zástupcov médií.

Primátorka JUDr. Katarína Macháčková ich v slávnostnom príhovore pozdravila týmito slovami:

Ctení hostia, milí rodáci, vo funkcii primátorky mesta nie som ešte dlhú dobu, avšak mala som už možnosť stretnúť sa v týchto reprezentačných priestoroch s mnohými zaujímavými ľuďmi. Som veľmi rada, že sa dnes stretávam s Vami, členmi Klubu rodákov.

V tomto roku sa stretávate už 18 – krát, tento raz pri príležitosti 225. výročia narodenia kňaza a lekára Fraňa Madvu.

Je zrejmým faktom, že súčasný život je poznamenaný nebývalým tempom rozvoja, ktorý sa do nášho života premieta hektickým životným štýlom. Tešíme sa z toho, ako ľahko je nám dostupná väčšina prostriedkov dennej potreby prevažne materiálneho charakteru, či záplava informácií, uspokojujúcich našu zvedavosť. V mihu jednej sekundy sa dokážeme spojiť s druhým koncom zemegule a riešiť globálne problémy ľudstva. Na druhej strane nám napriek tomu často chýba pocit úprimnej ľudskej podpory, záujmu, priateľského povzbudenia a predovšetkým nenahraditeľný pocit spolupatričnosti. Namiesto nich sa príliš často do našich životov vkrádajú pocity samoty, izolácie či odcudzenia.

Drahí priatelia,

dovolila som si túto krátku reflexiu na úvod preto, lebo som presvedčená o tom, že práve také formy spolupatričnosti občanov, akými sú kluby rodákov, sú úspešnou bariérou proti spomínaným negatívnym pocitom. Nič už nezmeníme na tom, že do väčšiny z nás sa najsilnejšie vryli zážitky z detstva či z mladosti – zároveň sú to zážitky najčastejšie viazané na našu rodnú obec, mesto. Spomienky na toto obdobie a miesta, kde sme ich prežívali, majú osobitnú príchuť a čaro.

Takýmto nezameniteľným miestom, v ktorom ste si vytvárali tie najsilnejšie rodinné, susedské a priateľské vzťahy, je pre Vás horná Nitra a Prievidza. Pre nás, súčasných obyvateľov mesta, ste vzácni práve tým, že v sebe nesiete živé spomienky a obrazy nášho mesta a ľudí v ňom z nedávnej minulosti, ktoré, či ktorí, dnes už možno neexistujú – celkom ich zavial neúprosný čas, alebo radikálne zmenili svoju podobu. Tešíme sa z toho, že si každoročne prichádzate do svojho rodiska tieto spomienky a obrazy oprášiť, oživiť, alebo iba porovnať so súčasnosťou. Robíme všetko preto, aby Vás ani súčasná podoba mesta a života jej obyvateľov nesklamala.

Záleží nám na tom, aby sa v našom meste, napriek počtu obyvateľov, ktorých je dnes niečo nad 50 tisíc, udržal typický komunitný spôsob života, bez anonymity, ktorou civilizácia poznačila práve veľké mestá. Milí rodáci, som rada, že k nám prichádzate v roku, keď sa naša a Vaša Prievidza odieva do slávnostnejšieho šatu, v čase, keď si pripomíname 240. výročie Vzbury prievidzských žien. Zároveň prichádzate v čase, keď jej obyvatelia všetkým svojim návštevníkom prejavujú ešte väčšiu pohostinnosť ako v iných častiach roka – v čase hodov. Práve počas týchto tradičných sviatkov si viac ako inokedy pripomíname svoje korene, staré zvyklosti. Rozvetvené rodiny sa schádzajú zo všetkých kútov Slovenska, ba i zahraničia. Program, ktorý je pre vás pripravený, Vám ešte viac umožní precítiť Vaše korene Vašu spolupatričnosť k tomuto mestu a nášmu hornonitrianskemu kraju. V mene svojom, i v mene poslancov mestského zastupiteľstva, Vám aj pri tejto príležitosti ďakujem za všetko, čo vo svete robíte v prospech svojho rodiska.

Prajem vám veľa zdravia, spokojnosti vo vašich rodinách a veľa príjemných zážitkov a chvíľ v kruhu rodiny a priateľov. Ďakujem za pozornosť.

Po jej príhovore sa poďakoval s kyticou kvetov richtár pani primátorke za prijatie a členovia klubu pokračovali v programe, ktorý bol zameraný na spoznanie osobnosti lekára, liečiteľa a kňaza Fraňa Madvu. Ich cesta viedla do Nitrianskych Sučian a Nitrianskeho Rudna, kde ich čakal bohatý program.

Večer sa stretli v Dome kultúry, kde okrem večere bol program venovaný diskusii nad kronikou klubu, blahoželaniam a priateľskému posedeniu do neskorých nočných hodín za účasti zástupkyne primátorky.

Hodová nedeľa zaplavená slnkom čakala pútnikov, ktorí prišli na Mariánsky vŕšok, kde sa konali púťové podujatia aj v sobotu a v nedeľu 14. augusta slávnostná sv. omša k sviatku Nanebevzatia Panny Márie. Na úvod pozdravil prievidzský dekan Mgr. Martin Dado všetkých účastníkov vrátane delegácie mesta, ktorú viedla primátorka JUDr. Katarína Macháčková.

Slávnostnú sv. omšu za mimoriadnej účasti Prievidžanov i občanov okolitých miest a obcí, celebroval ThLic. Ján Vigľaš, rektor kňazského seminára v Badíne. Na záver sv. omše osobne poďakovala primátorka mesta prievidzskému dekanovi i rektorovi seminára za obyvateľov Prievidze za mimoriadne pôsobivú sv. omšu v rámci prievidzských hodov.

Popoludní ožilo Námestie slobody dychovou hudbou, ktorá tu znela až do večerných hodín. Počet účastníkov Hodov pri dychovke predstihol všetky očakávania, pretože na námestie prišlo minimálne 500 vďačných poslucháčov.

Prievidzské rodiny sa zas zišli na podnet Rím. Kat. farského úradu v Prievidzi na ihrisku SOŠ na Ul. T. Vansovej, kde popoludní účinkovali rôzne súbory, skauti pripravili pre deti súťaže a uskutočnil sa aj tradičný futbalový zápas medzi „slobodnými a ženatými“.

Tohtoročné prievidzské hody teda možno považovať za posledných dvadsať rokov za jedny z najvydarenejších z pohľadu nielen počasia, ale najmä programu a návštevnosti.

Ďalšie aktuality

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu…

8. Dec 2023 9:09
Mesto Prievidza aj v roku 2023 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z…

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…