25. Nov 2021 6:22

Režim cintorínov v Prievidzi a pohrebné obrady

Upozornenie na opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID – 19 3. stupeň ohrozenia = čierny okres.

Od pondelka 22.11.2021 majú osoby prítomné v interiéroch ( teda aj obradných sieňach domov smútku) povinnosť mať respirátor.

Podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 258, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí uverejnené vo Vestníku vlády Slovenskej republiky *Ročník 21* dňa 18.11.2021 je povolená účasť maximálne 6 osôb, pre obrady v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia aj iným osobám ako osobám v režime OTP.

Pri obradoch sa vedú zoznamy s čestným prehlásením účastníkov o bezinfekčnosti s menom, priezviskom a telefónnym kontaktom.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…