12. Nov 2015 9:07

Revitalizácia športovísk na prievidzských sídliskách

Na vonkajších prievidzských športoviskách sa realizujú viaceré opravy. Viaceré športoviská dostali úplne nové siete. Po výmene ochranných sietí na viacerých mestských ihriskách realizovalo stredisko športových zariadení mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. maľovanie nových čiar na ďalších dvoch ihriskách.

Maľovanie čiar na športoviskách
Nové čiary boli namaľované na ihrisku na ulici Malookružnej a na ihrisku pri materskej škole Matušku. Na ihrisku na Malookružnej boli vyznačené čiary pre futbal a basketbal a na ihrisku pri materskej škole Matušku boli vyznačené čiary pre basketbal. Vyznačenie nových čiar na spomínaných ihriskách bolo potrebné z dôvodu opravy ich asfaltového povrchu.

Výmeny a opravy ochranných sietí na športoviskách
Pôvodné ochranné siete na viacerých vonkajších športových ihriskách v meste už boli poškodené a nespĺňali svoj účel. Technické služby mesta Prievidza preto pristúpili k ich opravám prípadne výmenám.

„Začali sme kompletnou výmenou sietí na ihrisku na Ulici E. M. Šoltésovej na Zapotôčkoch, kde sa hráva aj mestská liga v malom futbale. Potom sme vymenili ochranné siete aj na pomocnom ihrisku futbalového štadióna a taktiež na športovisku na Ul. Králika. Čiastočne sme vymenili siete aj na ihrisku na Ulici na Karasíny, s výmenou nosných stĺpov a ochranných sieti tu budeme ešte pokračovať. Na ďalších vonkajších ihriskách, kde nebola potrebná celková výmena sietí, sme pôvodné ochranné prvky opravili,“ uviedol Slavomír Mjartan, vedúci športovísk v Technických službách mesta Prievidza. Ako ďalej prezradil, v opravách ihrísk a ich ochranných prvkov sa bude priebežne pokračovať. „Cieľom je mať ihriská v dobrom stave, vhodnom na ich účel využívania, za splnení všetkých legislatívnych podmienok,“ dodal Mjartan.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…