7. Dec 2021 9:26

Reštaurovanie Sochy sv. Jána Nepomuckého – ukončená ďalšia etapa

Mesto Prievidza aj v tomto roku zabezpečilo realizáciu reštaurátorských prác na záchranu NKP. Koncom mesiaca november 2021 bola ukončená ďalšia etapa reštaurovania architektonickej časti projektu „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č.ÚZPF 878/1-2, Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“

 „Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“ Reštaurátorské práce vykonal akademický sochár Dušan Hagara.  Zreštauroval  profilovanú  pätku piliera v rozsahu: – skladanie pôvodných kamenných fragmentov pätky piliera – príprava, zameranie  a  vyhotovenie pomocnej drevenej formy  na  vyhotovenie kópie –   rekonštrukcie pätky piliera – prípravné práce – vyhotovenie kovových vnútorných armovacích konštrukcií – prípravné práce – vyhotovenie kópie odliatku profilovanej pätky – opracovanie kópie odliatku profilovanej pätky prebrúsením      – spevnenie kópie hmoty odliatku pätky piliera náterom Steinfestiger OH Mesto Prievidza pristúpilo k pokračovaniu reštaurátorských prác s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,  ktoré  mu  v  rámci realizácie tohto projektu  na ochranu, obnovu  a  rozvoj kultúrneho   dedičstva    v   oblasti   pamiatkového  fondu   poskytlo   dotáciu   vo   výške 1500 €.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…