7. Dec 2021 9:26

Reštaurovanie Sochy sv. Jána Nepomuckého – ukončená ďalšia etapa

Mesto Prievidza aj v tomto roku zabezpečilo realizáciu reštaurátorských prác na záchranu NKP. Koncom mesiaca november 2021 bola ukončená ďalšia etapa reštaurovania architektonickej časti projektu „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č.ÚZPF 878/1-2, Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“

 „Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“ Reštaurátorské práce vykonal akademický sochár Dušan Hagara.  Zreštauroval  profilovanú  pätku piliera v rozsahu: – skladanie pôvodných kamenných fragmentov pätky piliera – príprava, zameranie  a  vyhotovenie pomocnej drevenej formy  na  vyhotovenie kópie –   rekonštrukcie pätky piliera – prípravné práce – vyhotovenie kovových vnútorných armovacích konštrukcií – prípravné práce – vyhotovenie kópie odliatku profilovanej pätky – opracovanie kópie odliatku profilovanej pätky prebrúsením      – spevnenie kópie hmoty odliatku pätky piliera náterom Steinfestiger OH Mesto Prievidza pristúpilo k pokračovaniu reštaurátorských prác s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,  ktoré  mu  v  rámci realizácie tohto projektu  na ochranu, obnovu  a  rozvoj kultúrneho   dedičstva    v   oblasti   pamiatkového  fondu   poskytlo   dotáciu   vo   výške 1500 €.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.