13. Sep 2012 9:40

Relácia na 37. týždeň

Krátke správy z mesta Prievidza, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 37. týždňa.

– Opäť môžete darovať krv. Odber krvi sa uskutoční vo štvrtok 20. septembra v čase od 8.00 do 12.00 h v zasadačke mestského úradu. Darovať krv môže každý, kto už dovŕšil vek 18 rokov, spĺňa podmienky dobrovoľného darcu krvi a chce darovať najvzácnejšiu tekutinu. Dôležité je priniesť občiansky preukaz a kartu poistenca.

– Upozorňujeme obyvateľov, že v zmysle platnej legislatívy uskutoční mesto Prievidza skúšku sirény prostredníctvom hlásičov mestského rozhlasu. Skúška bude realizovaná v piatok 14. septembra 2012 o 12.00 h dvojminútovým nepretržitým tónom.

– V nedeľu 9.9. okolo 14.00 h bol v rekreačnej oblasti nad Bojnicami napadnutý obyvateľ Bojníc psom, ktorý sa pohyboval v blízkosti svojho majiteľa. Napadnutý týmto žiada majiteľa psa, aby sa bezodkladne ozval na telefónne číslo 0905 245 290 za účelom poskytnutia očkovacieho preukazu psa.

– Prievidzské námestie ožije piatok 28. septembra nielen tradičným jesenným podujatím EŠTE DÚŠOK LETA, ale aj charitatívnym behom spojeným s finančnou zbierkou. Jej výťažok je určený na zakúpenie prístrojov na Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Do charitatívneho behu sa môže zapojiť ktokoľvek. Stačí sa v piatok 28. septembra zaregistrovať na prievidzskom námestí na označenom stanovisku a prebehnúť či prejsť jeden okruh po námestí. Aktivitu začnú od 10:00 žiaci zo škôl a hlavná časť behu je naplánovaná na 16:00. Takouto formou podporia myšlienku podujatia športovci, žiaci, študenti i ďalší občania okresu Prievidza. Podporiť Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach bude možné nielen morálne svojou účasťou, ale aj finančne.Svoju účasť už okrem iných prisľúbili aj viacerí prievidzskí športovci, známi rodáci a osobnosti z nášho okresu. Kolektívnu účasť športovcov a obyvateľov z obcí a miest možno vopred nahlásiť na e – mailovú adresu: primator@prievidza.sk alebo na telefónnom čísle 0904 752 617

– Mestská spoločnosť Unipa oznamuje, že verejné korčuľovanie na zimnom štadióne bude tento týždeň v sobotu 15. septembra od 13.30 do 14.45 h a v nedeľu 16. septembra v rovnakom čase od 13.30 do 14.45 h.

– Nezisková organizácia Spokojnosť vykonáva zber ošatenia v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 17.00 h v nízkoprahovom dennom centre na Ciglianskej ceste 8 v Prievidzi.

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…