30. Apr 2020 7:47

Relácia mestského rozhlasu na 18. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 18. týždňa.

Oznamujeme verejnosti, že Zberňa odpadov Prievidza bude zatvorená z dôvodu štátnych sviatkov dňa 1.5.2020 (piatok) a 8.5.2020 (piatok). Počas ostatných dní bude Zberňa odpadov pre občanov otvorená v obvyklom režime.

Počnúc dňom 4. mája 2020 v čase od 8.00 do 11.00 hod. sa verejnosti sprístupňujú niektoré administratívne úseky vo vestibule Mestského úradu v budove A. Pre verejnosť bude sprístupnená matrika, evidencia obyvateľov, overovanie písomností, pokladňa, register adries. Vstup do budovy MsÚ budú regulovať dvaja zamestnanci. Obyvatelia budú musieť dodržiavať prísne hygienické opatrenia ako vstup len s rúškom, dezinfekciu rúk.

Oznamujeme rodičom, že prijímanie žiadostí zákonných zástupcov na prijatie dieťaťa do materských škôl sa koná v dňoch od 04. do 06. mája 2020 v čase od 8:00 do 16:30 hod. v priestoroch jednotlivých materských škôl. Zápis do Materskej školy MŠ Mišíka, ktorá je v rekonštrukcii sa uskutoční na MsÚ v Prievidzi.

V týchto dňoch pokračuje jarný zber odpadu do veľkoobjemových kontajnerov. Presný časový harmonogram nájdete na internetovej stránke mesta Prievidza. Zároveň vyzývame, aby verejnosť v okolí stanovíšť kontajnerov udržovali čistotu.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…