16. Nov 2023 11:03

Regióny v transformácii - konferencia v Prievidzi


Odborná konferencia v Prievidzi prepojí pohľad vedy, samosprávy a obyvateľov na obnovu území.

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Trnavskou univerzitou v Trnave pozývajú na odbornú konferenciu REGIÓNY V TRANSFORMÁCII pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, 20. novembra 2023, od 9:00 do 16:30 v Dome kultúry Prievidza.

Príspevky odborníkov a odborníčok z univerzít, výskumných inštitúcií, zástupcov a zástupkýň podnikov a organizácií sa budú venovať výskumu, vývoju a inováciám súvisiacim s adaptáciou na klimatické zmeny, s obnovou verejných budov pri zavádzaní obnoviteľných zdrojov, či možnostiam využitia geotermálnej energie, priemyselnej infraštruktúry a brownfieldov.

Kompletný program konferencie nájdete na webe: https://zivotpouhli.sk

REGISTRÁCIA na konferenciu prebieha cez tento formulár

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…