16. Nov 2023 11:03

Regióny v transformácii - konferencia v Prievidzi


Odborná konferencia v Prievidzi prepojí pohľad vedy, samosprávy a obyvateľov na obnovu území.

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Trnavskou univerzitou v Trnave pozývajú na odbornú konferenciu REGIÓNY V TRANSFORMÁCII pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, 20. novembra 2023, od 9:00 do 16:30 v Dome kultúry Prievidza.

Príspevky odborníkov a odborníčok z univerzít, výskumných inštitúcií, zástupcov a zástupkýň podnikov a organizácií sa budú venovať výskumu, vývoju a inováciám súvisiacim s adaptáciou na klimatické zmeny, s obnovou verejných budov pri zavádzaní obnoviteľných zdrojov, či možnostiam využitia geotermálnej energie, priemyselnej infraštruktúry a brownfieldov.

Kompletný program konferencie nájdete na webe: https://zivotpouhli.sk

REGISTRÁCIA na konferenciu prebieha cez tento formulár

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…