16. Feb 2011 15:13

Regionálny denník STV venovaný Prievidzi

V pondelok 14. februára sa primátorka mesta Katarína Macháčková zúčastnila v relácii Regionálny denník na STV 2, kde prezentovala ciele, systémové riešenia a smerovanie mesta Prievidza. Počas tridsaťminútovej relácie naživo odpovedala aj na otázky viacerých divákov. Pondelkový Regionálny denník bol na Valentína, 14.

februára venovaný Prievidzi. Pozvanie doň prijala primátorka Katarína Macháčková, ktorá sa zmienila o zmenách vo vývoji mesta, ktoré chce smerovať novým, lepším smerom. Priblížila súčasnú ekonomickú kondíciu Prievidze a jej úverové zaťaženie, no predstavila aj snahy o vybudovanie rýchlostnej cesty R2 medzi Prievidzou a Trenčínom. „V tejto otázke sa chcem angažovať aj ako poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pripravujem petíciu a plánujem navštíviť aj ostatných predstaviteľov miest a obcí regiónu, aby sme spoločne, bez ohľadu na politickú situáciu, mohli zdôvodniť potrebu tejto komunikácie, “ vyslovila Macháčková.

V tomto roku plánuje začať s výstavbou nájomných bytov pre mladé rodiny a hovorila aj o témach ako TITANIC, podpora obyvateľov v snahách o zachovanie železničných tratí, prievidzský futbal, či prezamestnanosť na mestskom úrade. Odpovede na všetky otázky si popri zaujímavých reportážach o úspechoch prievidzských stredoškolákov, zaujímavostiach z Bojnického zámku, či Prievidzských mestský dní môžete pozrieť aj na internete.
Reláciu nájdete v archíve STV s dátumom 14.2.2011 na adrese: http://www.stv.sk/online/archiv/regionalny-dennik

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…